ព័ត៌មាន​​ផ្សេង​ៗ​ទាក់​ទង​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ

Dolibarr ERP ងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្រងការងារក្នុងមន្ទីពេទ្យ

2016-12-26 chamroeunrith

កាលពីអត្តបទមុនៗ Techfree បានលើកយក CRM ផ្សេងៗមកបង្ហាញដូចជាផ្នែកអប់រំ ផ្នែកជំនួញ ឬ ផ្នែកអាយធី តែអត្តបទនេះ Techfree និងលើកយក CRM សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ។

ស្វែងយល់លំអិតពី Data Model របស់ Vaadin Framework (១)

2016-12-21 techfree

Data Model គឺជាស្នូលសំខាន់មួយ នៅក្នុង Framework ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទិន្នន័យ ស្រមទៅតាមការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ នៅក្នុង Vaadin Data Model ផ្តល់លទ្ធភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ អាចប្រតិបត្តិការ ដាក់បញ្ចូល User Interface Component ដោយផ្ទាល់ ដើម្បី បង្ហាញ ទិន្នន័យ កែប្រែ និងបន្ថែមទិន្នន័យបាន ។ Vaadin Data Model ត្រូវបានបែងចែកជា ៣ សំខាន់ គឺ Property (ដូចទៅនឹង […]

ស្វែងយល់ពី Server Side Component ក្នុង Vaadin Framework

2016-12-13 techfree

អត្ថបទមុនៗ TechFree បានណែនាំលំអិតអំពីអ្វីទៅជា Vaadin Framework ។ ឈានមកដល់ចំណុចនេះ TechFree សូមណែនាំអំព Server Side Component របស់ Vaadin Framework ។  Vaadin ផ្តល់នូវសំណុំនៃ UI Component ដែលមានភាពអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយអនុញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាចបង្កើត component  ដោយខ្លួនឯង ។

ស្វែងយល់អំពី Layout នៅក្នុង Vaadin Framework

2016-12-10 Sross Viech

Layout គឺជារូបរាង រឺទ្រង់ទ្រាយមួយដែលគេប្រើសំរាប់បង្ហាញ រឺ ផ្ទុកទិន្នន័យ ហើយ យើងអាចបែងចែកទៅ តាមរូបរាង ដែលយើង ចង់បាន ។ ចំនែកឯ Layout  របស់ Vaadin ក៏មិនខុសពីភាសាកុំព្យូទ័រ ផ្សេងទៀតដែរ ប៉ុន្តែ ជាគេបែងចែកជា ២ក្រុមគឺ ធាតុដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកទៅដាក់ត្រង់ចំនុច ណាមួយនៅ ពេលរចនារូបរាង និងមួយទៀតគឺ អ្នកប្រើប្រាស់អាចសរសេរកូដដើម្បីកំនត់ទីតាំងរបស់វាតែ ម្ដង ។

របៀបតំឡើង Plugin Vaadin Framework នៅក្នុង Eclipse

2016-12-07 Sary Chreoun

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបតំឡើង Plugin Vaadin Framework នៅក្នុង Eclipse។ ដើម្បីបានធ្វើការប្រើប្រាស់ Framework Vaadin នៅលើ Eclipse យើងត្រូវតែធ្វើការតំឡើង Plugin របស់វាជាមុនសិន។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Date Time នៅក្នុង​ភាសា​ JAVA

2016-12-05 Sary Chreoun

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Date time នៅក្នុងភាសា JAVA  ដែលនៅក្នុងភាសា JAVA បានផ្ដល់នៅ Date Class រួចជាស្រេចនៅក្នុង  កញ្ចប់ java.util  ( java.util package) Class នេះនឹងធ្វើការចាប់យកនូវពេលវាលាបច្ចប្បន្នមកបង្ហាញ។

ស្វែងយល់ពី Java Framework ឈ្មោះ Vaadin

2016-12-03 techfree

បច្ចុប្បន្ននេះ មាន Framework ជាច្រើន សំរាប់យកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ (Web Development) ស្របទៅ តាមតំរូវការជាក់ស្តែង របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីផងដែរ ។ Framework នីមួយៗ មានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិខុសៗគ្នា ។ អត្ថបទនេះ TECHFREE សូមណែនាំពី Framework មួយឈ្មោះ Vaadin Framework ដោយបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេស និងការប្រើប្រាស់របស់ Framework នេះ ។

របៀប Validate នៅក្នុង Yii Framework

2016-11-19 Sross Viech

នៅក្នុងមេរៀនមុន អ្នកបានដឹងហើយអំពីរបៀបបង្កើត Form (ទម្រង់) ជាមួយនឹង Yii framework ដែល TechFree បានបង្ហាញកន្លងមកនោះ ចំនែកឯថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីរបៀប Validate (ដាក់លក្ខណ្ឌ) នៅក្នុង Yii framework នេះវិញម្ដង ។ ហើយនៅក្នុងការសិក្សានេះគឺ យើងសិក្សាទៅលើទម្រង់ចុះឈ្មោះ (Register Form) ដែលយើងបានបង្កើតហើយនៅក្នុងមេរៀនមុន ។

ការបង្កើត និង ប្រើប្រាស់ Template នៅក្នុង​ Symfony

2016-11-16 sreypao

ប្រព័ន្ធពុម្ភ រឺក៏ templating system គ្រាន់តែជាផ្នែកមួយក្នុងចំនោមឧបករណ៏ (tools) ជាច្រើនទៀតក្នុង Symfony ហើយមុខងាររបស់វាគឺសាមញ្ញដែលអាចអោយយើងបង្ហាញនូវ HTML ចេញមកក្រៅដែលមានលក្ខណៈ dynamic និង ស្មុគស្មាញដូចនេះនៅទីបំផុតវានឹងធ្វើការបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបានផ្ញើរក្នុងអ៊ីម៉ែលរឺក៏អ្វីផ្សេងទៀត។

1 2 3 4 5 9