សរសេរប្រូក្រាមសំរាប់ Sense HAT នៅលើវេបសាយដោយផ្ទាល់

2016-09-06 techfree

Sense HAT គឺជាហាដវែរបន្ថែមលើ Raspberry Pi។ តំបូងឡើយ  Sense HAT ត្រូវបានគេបង្កើតសំរាប់ស្ថាននីយអវកាសពិភពលោក តែពេលនេះត្រូវបានគេដាក់លក់ជាទូទៅ។ បច្ចុប្បន្នគេអាច សរសេរប្រូក្រាមសំរាប់ Sense HAT នៅលើវេបសាយដោយផ្ទាល់បាន។

កុំព្យូទ័រ Linux ឈ្មោះ Omega2 មានតំលៃ៥ដុល្លារ ហើយមាន​ Wi-Fi

2016-08-23 techfree

ហាដវែ (Hardware) មានការវិវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានទំហំកាន់តែតូចទៅៗ ហើយមុខងារនិងសមត្ថភាព កាន់តែច្រើននិងខ្លាំងឡើងៗ។ ជាក់ស្តែង ហាដវែឈ្មោះ Omega2 ដែលមានគំរោងនឹងចេញលក់នាពេលខាងមុខនេះ គឺមានតំលៃត្រឹមតែ ៥ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ តែមានសមត្ថភាពដូចកុំព្យូទ័រ១គ្រឿង។