ស្វែងយល់ពី Odoo ERP

2017-01-28 chamroeunrith

ERP ជាប្រភេទ System ម្យ៉ាងដែលអាចអោយអ្នកអាយធីយកទៅ Customize បានសព្វបែបយ៉ាងអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទ Business ឬ ការងារជាក់ស្តែងដោយសារតែ ERP មានស្នូលវាស្រាប់ដូចនេះយើងគ្រាន់តែបន្ថែម Module ផ្សេងៗដែលយើងត្រូវការឬយើងត្រូវបង្កើត Module ដោយខ្លួនឯងដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុង ERP ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាន។

Gibbon ប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងសាលារៀន

2016-11-23 chamroeunrith

Gibbon ជាប្រភេទ Open Source ដែលមានមុខងារច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាលារៀន ដោយមាន Function ជាច្រើនប្រភេទដូចជា រៀបចំកាលវិភាគ គ្រប់គ្រងវត្តមានសិស្ស និង គ្រូ ព្រមទាំងមុខងារផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដូចជា បញ្ជីបង់លុយសិស្សជាដើម។

គ្រប់គ្រងគម្រោងតាមម៉ូដែល Kanban

2016-11-21 Samkhann Seang

កាលពីអត្ថបទមុនៗ អ្នកបានស្គាល់រួចមកហើយនូវម៉ូដែលនៃការគ្រប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដូចជា Agile និង Waterfall ជាដើម។ តាមរយៈអត្ថបទនេះ TechFree នឹងលើកយកម៉ូដែលមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Kanban មកធ្វើការបកស្រាយ។

ស្វែងយល់ពី Work Breakdown Structure

2016-11-20 Samkhann Seang

គម្រោងមួយអាចទទួលជោគជ័យបាន លុះត្រាតែសមាជិកនិមួយៗនៅក្នុងក្រុមយល់ច្បាស់ពីគម្រោងទាំងមូល។ វាអាចជារឿងលំបាកមួយសម្រាប់សមាជិកម្នាក់ៗ ដែលគេត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីដែលគេនឹងត្រូវធ្វើ។ Work Breakdown Structure (WBS) គឺជាបច្ចេកទេសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រភេទនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងតូចធំ។

តើ Gantt Chart ជាអ្វី?

2016-11-15 Samkhann Seang

Gantt Chart គឺជាក្រាបមួយប្រភេទដែលគេនិយមប្រើនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនានា។ មិនដូចក្រាបដទៃដែលតែងតែបង្ហាញពីទិន្នន័យជាតួរលេខ Gantt Chart បង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់ពីសកម្មភាពការងារ និងពេលវេលា។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ Gantt Chart និងការប្រើប្រាស់វា។

ស្វែងយល់ពី ERP System

2016-09-27 chamroeunrith

ពេលដែលមុខជំនួញបានរីកចំរើនលើសពីការរំពឹងទុក អ្នកជំនួញមិនបានអាចគ្រប់គ្រងលំអិតបានដូចជា តម្លៃ  គម្រោងផលិតកម្ម   ផ្នែកគណនេយ្យ ការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រាក់ខែបុគ្គលិក  ការគ្រប់គ្រងឥវ៉ាន់ក្នុងក្រុមហ៊ុនជាដើម។