ស្វែងយល់ពី Parallel Desktop

2018-05-08 chamroeunrith

បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចំរើន ប្រទេសធំៗមួយចំនួនបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ Virtual Desktop នៅលើ Cloud Infrastructure រួចទៅហើយ ជាពិសេសប្រទេសអាមេរិកជាដើម ដោយប្រើប្រាស់ Citrix, Vmware, Parllels ជាដើម។

ស្វែងយល់ពី Virtual Desktop Infrastructure

2017-05-27 chamroeunrith

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ជាបច្ចេកវិទ្យាមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសន្សំសំចៃភ្លើងបានច្រើនស្របពេលដែលកុំព្យូទ័រនាពេលបច្ចុប្បន្នមានល្បឿនលឿនផងដែរ។

របៀបបង្កើត AutoStart Virtualbox VM

2017-05-26 chamroeunrith

Virtualbox ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Oracle សព្វថ្ងៃនេះ Virtualbox មិនត្រឹមតែល្អប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានល្បឿនលឿនជាង ​Virtualization ផ្សេងៗដូចជា Vmware, Hyper-V ជាដើម។

អ្វីទៅជា Vagrant?

2017-03-13 chamroeunrith

សព្វថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចំរើន ជាពិសេស Cloud Computing ដូចជា Virtualization, Platform as a Service, Software as a Service ជាដើមដោយប្រើប្រាស់លីនុចដើម្បីធ្វើជា Operating System។

Apache Stratos ជាប្រភេទ Platform as a Service Free

2017-03-03 chamroeunrith

Apache Stratos ជាប្រភេទ Cloud Computing មួយដែរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយ Apache Foundation ដែលជាអ្នកបង្កើត Web Server ឈ្មោះ Apache ដែលបាននិងកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុង OpenSource នានាដូចជា លីនុច ជាដើម។

OpenShift PaaS របស់ Redhat

2017-02-25 chamroeunrith

កាលពីអត្តបទមុន Techfree បានលើកពី Heroku និង Apache Stratos ដែលជាប្រភេទ Platform as a Service របស់ Cloud Computing។ថ្ងៃនេះ Techfree និងលើកយក Platform as a Service មួយទៀតសម្រាប់បង្ហាញគឺ  OpenShift ដែលជាប្រភេទ PaaS ដែលអាចអោយ Developer សរសេរកម្មវិធីប្រើប្រាស់ DotNet បានទៀតផង។

ស្វែងយល់ពី Openstack Cloud Computing

2017-02-21 chamroeunrith

Openstack ត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូណាស់មកហើយថាជាប្រភេទ Cloud Computing មួយដែលធំជាងគេនិងពេញនិយមប្រើប្រាស់ផងដែរ បើប្រៀបធៀបទៅនិង Cloud Computing ផ្សេងៗ។

ស្វែងយល់ពី Opennebula Cloud Computing

2017-02-18 chamroeunrith

Opennebula  ជាប្រភេទ Cloud Computing មួយដែលអ្នកអាយធីគួរតែងាកមកមើលផងដែរព្រោះមានមុខងារជាច្រើនដែលអាចជំនួសអោយ Vmware Vsphere បានផងដែរ។

ស្វែងយល់ពី Platform as a Service នៅក្នុង Cloud Computing

2017-02-09 chamroeunrith

នាពេលបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់  Cloud Computing ត្រូវបានពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកអាយធី និង អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ គ្រាន់តែអ្នកខ្លះមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងតែប្រើជាបច្ចេកវិទ្យាអ្វី។ នៅក្នុង Cloud Computing Service មាន ៣ ប្រភេទ គឺ Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service។

ស្វែងយល់ពី Network របស់ Vmware Vsphere

2017-01-15 chamroeunrith

Vsphere Data Center មានណិតវើកសាំញាំបន្តិច ដូចជា port group, Vmkernel, standard switch, distributed switch ជាដើម។ក្នុងអត្តបទនេះ Techfree និងលើកយក ចំនុចទាំងនេះមកបកស្រាយដើម្បីអោយយល់ពីមុខងាររបស់វានិងអាចប្រើប្រាស់វាទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។

1 2 3