OS

Clear OS មុខងារចម្រុះស្រដៀង Windows Server

Windows Server ល្បីដោយសារតែមានមុខងារពិសេសមួយគឺ Active Directory Domain Controller ដែលលីនុចមិនមាន។តែសព្វថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Open Source និង យក Linux Operating System មកកែច្នៃដើម្បីអោយមានមុខងារច្រើនដូចជា Windows Server ដែរតែលក់ក្នុងតម្លៃធូថ្លៃជាង Windows Server។

OS

របៀប Reset Password លីនុច

ជាទូទៅការធ្វើការងារជាក្រុមពេលខ្លះអាចមានការខ្វះខាតទំនុកចិត្តនិងគ្នាជាដើម ជាពិសេសដូចជាការលួច Reset password  root គ្នាទៅវិញទៅមក ឬ ភ្លេច password ដោយខ្លួនឯងជាដើម។

OS

របៀបប្រើប្រាស់ Virtual IP នៅលើ Network Card លីនុចតែមួយ

IP Address ជាប្រភេទលេខសំគាល់អាសយដ្ឋានរបស់ កុំព្យូទ័រនិមួយៗ ព្រោះបើមិនមាន IP Address ទេកុំព្យូទ័រពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នា។ IP Address ស្ថិតនៅក្នុង Layer 3នៅក្នុងស្តង់ដារ ISO របស់ណិតវើក។

OS

Command លើ​​ប្រព័ន្ធ​​ប្រតិបត្តិការ​ Linux(វគ្គ៤) សិទ្ធិ(Permission)

Techfree នឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និង Command មួយចំនួនដែលគេប្រើនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux ដើម្បីគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លើថត(directory) ឬ ឯកសារ(file) ។ គេចែកអ្នកប្រើប្រាស់ជាបីក្រុម គឺក្រុមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ(owner) ក្រុម(Group) និងអ្នកដទៃ(other) ហើយនៅលើក្រុមនីមួយៗអាចមានសិទ្ធិផ្សេងៗគ្នា។ សិទ្ធិសម្រាប់មើល(Read) កែ(write) ដំណើរការ(execute)។

OS

របៀបផ្ទេរសិទ្ធអោយ User ផ្សេងៗប្រើប្រាស់ command របស់លីនុច

ជាទូទៅមនុស្សម្នាក់មិនអាចគ្រប់គ្រងការងារម្នាក់ឯងបាននោះទេ តែងតែមានការផ្ទេរសិទ្ធខ្លះៗទៅអោយអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ធ្វើការងារខ្លះជំនួស។ សម្រាប់ Windows Server មិនមានបញ្ហានោះទេព្រោះអាច Delegation បានងាយស្រួលនិងមាន Role ច្បាស់លាស់ផងដែរ។ចំនែកលីនុចវិញមិនមាន Delegation Role ច្បាស់លាស់ទេវាអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកកំណត់ដោយខ្លួនឯង។

OS

ស្វែងយល់ពី Load Balance Web Server

Web Load balance ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ web server ដែលទទួល Request ច្រើនក្នុងពេលតែមួយនៅលើ Server តែមួយ។ Pen ជាប្រភេទ Load Balance មួយដែលអាចធ្វើជា Load Balance ផ្សេងៗទៅលើ Service ជាច្រើនដូចជា http, smtp, ftp,mysql ជាដើម។

OS

ស្វែងយល់ពី PXE Boot

PXE (Preboot eXecution Environment) ជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ Setup Operating System ថ្មីមួយតាមរយះ ណិតវើក។ជាទូទៅការតម្លើង OS មួួយភាគច្រើនតម្លើងតាម CD/DVD ជាដើមប្រសិនបើត្រូវតម្លើងច្រើន Machine ក្នុងពេលតែមួយត្រូវមាន DVD ច្រើន។តែចំពោះ PXE មិនចាំបាច់ត្រូវការ DVD ឬ Flash ច្រើននោះទេ អ្វីដែលសំខាន់ត្រូវប្រាកដថាកុំព្យូទ័រដែលត្រូវតម្លើង OS ថ្មីអាច ប្រើប្រាស់ PXE Protocol បាន។ ឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថា Network Boot support

OS

Command ដែល​​គេ​​និយម​​ប្រើ​​នៅ​លើ​​ប្រព័ន្ធ​​ប្រតិបត្តិការ​ Linux (វគ្គ៣)

ខាងក្រោមគឺជា Command មួយចំនួនដែលគេនិយមប្រើនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux + top ប្រើសម្រាប់មើលដំណើរការ CPU. វាយ ctrl+c ដើម្បីចាកចេញ។

OS

Network Time Protocol មានប្រយោជន៏សម្រាប់ Sysadmin

សព្វថ្ងៃនេះ System ភាគច្រើន ៩៩ភាគរយប្រើប្រាស់ជា Client Server និង អ៊ីនធឺណិតដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ។ម៉ោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង Computer ឬ Server ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ គ្រាន់តែយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៏។