Security

ស្វែងយល់ពី Netflow Analyze Tool

Netflow ជាSoftwareស្តង់ដាររបស់ Cisco ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីវិភាគមើលអំពី ចរាចរណ៏ទិន្នន័យ(Network Traffic)ចេញចូលនៅក្នុងណិតវើកដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មាននិងវិភាគពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ និងម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ វិភាគទៅលើ IP Address និង Protocol ផ្សេងៗដែលឆ្លងកាត់ ណិតវើក។

OS

ស្វែងយល់ពី ការវេចខ្ចប់ Package ជាមួយ SnapCraft

Snapcraft ជា Tool មួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីវេចខ្ចប់ Project មួយអោយទៅជា Package មួយដើម្បីងាយស្រួលយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីតម្លើងនៅលើ Linuxប្រភេទខុសៗគ្នា។ Package ពេញនិយមភាគច្រើនត្រូវបានគេCompile យកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយតែ ubuntu ដូចនេះ Canonicalដែលជាក្រុមហ៊ុនសរសេរកម្មវិធីមួយសម្រាប់ Ubuntu បានណែនាំ Snap អាចជួយអោយកម្មវិធីទាំងនោះដំណើរការលើ Linuxផ្សេងៗបាន ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ Linux Developer សរសេរកម្មវិធីតែមួយតែអាចដំណើរការលើគ្រប់ Linux Distro។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធីជំនួយល្អៗដែលគ្រប់គេហទំព័រ WordPress គួរតែមាន

WordPress គឺជាកម្មវិធីប្រភេទ Content Management System (CMS) មួយដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើតគេហទំព័រដោយខ្លួនឯងយ៉ាងងាយស្រួល ចំណាយពេលតិច និងមិនចាំបាច់សរសេរកូដ។ អ្វីដែលនៅពីក្រោយសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ WordPress នេះគឺ កម្មវិធីជំនួយដែលគេស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសថា “Plugin”។

គន្លឹះផ្សេងៗ

ស្វែងយល់ពី Server

អ្វីទៅជា Server? Server ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម៉ាស៊ីនបំរើដែលមានកំលាំងខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ទូទៅ សម្រាប់ផ្តល់ជាសេវាកម្មសម្រាប់ Client ដែលចង់ប្រើប្រាស់អាច Access ទៅកាន់វា។

Security

សារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ Firewall

Firewall ជា Software ម្យ៉ាងប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើច្រកចេញចូលរបស់ OS ឬ Software ផ្សេងៗ។ ជាពិសេសសម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធណិតវើកមួយដើម្បីធានាអោយមានសុវត្ថិភាព និងសម្រាប់ទប់ទល់និងក្រុម Hacker ដែលព្យាយាមវាយប្រហាមកកាន់ណិតវើករបស់យើង។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបកំណត់រូបភាព Background ជាមួយ CSS

នៅក្នុងវេបសាយមួយដើម្បីធ្វើអោយមានការទាក់ទាញ អ្នកបង្កើតគួរតែដាក់រូបភាពផ្ទៃខាងក្រោយ។ ប៉ុន្តែការដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយនេះស្អាត ឬមិនស្អាតគឺអាស្រ័យទៅលើរូបភាពដែលយើងយកមកដាក់។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកអំពី របៀបកំណត់រូបភាពផ្ទៃខាងក្រោយ (background-image) មកបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា។

ព័ត៌មាន

វីដេអូដែលគេមើលច្រើនជាងគេ នៅក្នង Youtube

បច្ចុប្បន្ន Youtube មានអ្នកប្រើទាំងអស់ប្រហែល ១.០០០.០០០.០០០ (១ ប៊ីលាន) នាក់ ហើយមានវីដេអូប្រហែល ៤.៩៥០.០០០.០០០ ត្រូវបានគេមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃ។  ក្នុងអត្ថបទនេះ TechFree នឹងលើកយកវីដេអូដែលគេ មើលច្រើនបំផុតចំនួន ១០ មកបង្ហាញ។ 

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបកំណត់ទីតាំងជាមួយ CSS

កាលពីអត្ថបទមុន Techfreeបានលើកបង្ហាញអំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ Cascading Style Sheets (CSS)។ ចំណែកឯនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងលើកមកបង្ហាញអំពី របៀបកំណត់ទីតាំងជាមួយ CSS។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

Libraries.io ផ្តល់ព័ត៌មានសំបូរបែបអំពីកម្មវិធី Open Source

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីនិមួយៗតែងតែជ្រើសរើសយកកម្មវិធីជំនួយបែប Open Source ដែលបានសរសេររួចស្រាប់(Library) មកបំពេញបន្ថែមលើកូដរបស់គេដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍន៍មានភាពងាយស្រួល និងចំណេញពេលវេលា។ ប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ដោយសារតែកម្មវិធីរបស់អ្នកទាំងមូលអាចនឹងប្រែប្រួលប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរនានា នៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយដែលបានអ្នកបានប្រើ។ Libraries.io ជាគេហទំព័រមួយដែលដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីកូដចំហថ្មីៗ និងតាមដានការវិវឌ្ឍន៍នៃកម្មវិធីដែលអ្នកបានយកមកប្រើ។

Security

ស្វែងយល់ពី OSQuery

OSQuery ជាប្រភេទ Software ម្យ៉ាងប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្វែងរក(Query) អំពីកំណត់ហេតុផ្សេងៗរបស់ កម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការ ពត៏មានពីអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅប្រើប្រាស់ ការផ្លាស់ប្តូលេខសំងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ មើលពត៏មានពី USB មើលពត៏មានពី Firewall ច្រកចេញច្រកចូល និងមុខងារផ្សេងៗ ទៀតជាច្រើន។