របៀបប្រើប្រាស់ FTP

FTP ពាក្យពេញរបស់វាគឺ File Transfer Protocol គឺជាកម្មធីមួយដែលពេញនិយមប្រើសំរាប់ផ្ទេរទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅ កុំព្យូទ័រមេ ឬ ម៉ាសុីនមេ(server)។ FTP ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ស្ទើរតែគ្រាប់ប្រភេទនៃការបង្ហោះវេបសាយដែលតែងតែដំណើរការលើ FTP នេះទៅលើម៉ាសុីនរបស់ពូកគេ។ លើសពីនេះទៅទៀត FTP អាចដំណើការលើ វីនដូ(window) ម៉ាក(Mac) និង លីនុច (linux) ផងដែរ។ នៅចំនុចនេះ Techfree សូមបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នារពីរបៀប អាប់ឡូត(upload) ឯកសារ ឬរូបភាពជាមួយកម្មវិធីមួយគឺ Filezilla ដែលជាកម្មឥតគិតថ្លៃ (free) មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា។

១) លោកអ្នកធ្វើការការដោនឡូត Filezilla មកតំឡើងលើម៉ាសីុន។ លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Filezilla ហើយធ្វើការទាញយកមកតំឡើងលើម៉ាសីុនរបស់អ្នកជាការស្រេច។

download_ftp

២) លោកអ្នកធ្វើការបង្កើត New Site នៅលើ Filezilla  របស់អ្នក។ លោកអ្នកធ្វើកាបើក Filezilla  រូចចុចលើ File > New Site

filezilla_1

សូមចុចលើ New Site ហើយបញ្ចូលនូវគណនី FTP របស់អ្នក (ដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យរាល់ពេលលោកអ្នកទិញសេវាកម្មបង្ហោះវេបសាយ) ។ បន្ទាប់ពីលោកអ្នក បានបំពេញរួចហើយ សូមចុចលើប៊ូតុង Connect ដើម្បីភ្ចាប់ទៅកាន់ Server (ការបំពេញនេះនឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ)។

manager-site-fillzilla

៣) ទីតាំងនៅលើ (Filezilla)៖ ក្រោយពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការតភ្ជាប់បណ្តាញរួចហើយលោកអ្នកនឹងឃើញទីតាំងត្រូវបានបែងចែកចេញជាពីរផ្សេងគ្នា។

location-on-fillzilla

៤) ការអាប់ឡូត៖ លោកអ្នកធ្វើការអាប់ឡូតឯកសារ ឬក៏រូបភាពដែលអ្នកចង់អាប់ឡូតទៅកាន់ម៉ាសីុនមេ (Server) បាន។

filezilla-upload

នោះវានឹងដំណើរការដូចខាងក្រោម៖

filezilla-uplaod_file1

៥)ចំនុចចុងក្រោយគឺការផ្តាច់ដំណភ្ជាប់ Server(Disconnect)

សូមចុចផ្តាច់តំណភ្ជាប់ពី Server របស់លោកអ្នក ប្រសិនបើការអាប់ឡូតរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ។ សូមចូលទៅកាន់ Server => Disconnect ឬប្រើទម្រង់ខ្លី ៖ Ctrl + D ។

disconnect-on-filzilla