បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Ring Group នៅក្នុង Asterisk PBX

Ring Group ជាមេកានិចមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង Call Center ដែលមានច្រើននាក់ ដើម្បីអោយទូរស័ព្ទជាច្រើនរោទ៏ក្នុងពេលតែមួយ តែពេលដែលអ្នកណាម្នាក់លើកវានិងឈប់រោទ៏ ឬ ក៏ពេលដែលមានអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់អោយវារោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទណាមួយមុន ឬ ប្រសិនបើមិនមានអ្នកណាលើក វារោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទបន្ទាប់ទៀត។

CRM

ស្វែងយល់ពី Sugar CRM

Sugar Customer Relation Management ជាប្រភេទ software ដែលជួយសម្រួលដល់ផ្នែក Marketing និង Customer Relationship បានល្អនិងមានមុខងារច្រើនសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ផ្នែកជំនួញផ្សេងៗ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបបង្កើត flowchart ជាមួយ jQuery

គំនូសតាងផ្សេងៗ ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ពន្យល់ពីអ្វីមួយ អោយមានភាពងាយស្រួលយល់។ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូសគំនូសតាងផ្សេងៗ (flow chart) ដោយប្រើប្រាស់ Javascript។ 

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី IVR របស់ Asterisk PBX

នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗពេលដែលអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់ តែងតែតម្រូវអោយអ្នកចុចលេខ១ សម្រាប់ភាសារខ្មែរ ឬ ចុចលេខ ២ សម្រាប់ភាសារអង់គ្លេសជាដើម ឬ មុខងារផ្សេងៗទៀត។ មុខងារទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយ IVR (Interactive Voice Response) ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Asterisk Soft Switch។

បណ្តាញ

របៀបប្រើប្រាស់លីនុចធ្វើជា DHCP Server

DHCP ជា Service មួយដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងផ្នែកណិតវើក ដូចជា Windows Server, Mobile Hotspot, និង Router ជាដើម ដើម្បីផ្តល់ IP Address ទៅកាន់ Device ផ្សេងៗដែលភ្ជាប់មកកាន់វា។

ព័ត៌មាន

Dolibarr ERP ងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្រងការងារក្នុងមន្ទីពេទ្យ

កាលពីអត្តបទមុនៗ Techfree បានលើកយក CRM ផ្សេងៗមកបង្ហាញដូចជាផ្នែកអប់រំ ផ្នែកជំនួញ ឬ ផ្នែកអាយធី តែអត្តបទនេះ Techfree និងលើកយក CRM សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀប Remote យក GUI របស់ លីនុច

នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ putty ដើម្បី Remote ទៅកាន់លីនុចអ្នកប្រាកដជាអាចប្រើប្រាស់បានតែ Command ប៉ុណ្នោះ។តែប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ VNC ដើម្បី Remote Linux Desktop អ្នកអាចប្រើប្រាស់ mouse ចុចបានតែអ្នកត្រូវការអ៊ីនធឺណិតដែលមានល្បឿនលឿន។

Security

ស្វែងយល់ពីី Security Enhance Linux (Selinux)

អ្នកប្រើប្រាស់ លីនុចភាគច្រើនច្បាស់ជាដឹងហើយថាអ្វីទៅជា Selinux និងជារឿយៗតែងតែបិទវាចោលដោយ ដាក់វាទៅជា disabled ជាដើម។ Selinux ជា Security មួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង Kernel របស់លីនុច សូម្បីតែនៅក្នុង Android ក៏មានដែរ។

Security

Untangle ជាប្រភេទ Firewall ល្អដែលមិនគួរមើលរំលង

ការប្រើប្រាស់ Firewall ដើម្បីការពារ ការវាយប្រហាពីជនអនាមិកពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ។ ជាទូទៅ Firewall តែងតែឈរនៅចំកណ្តាលរវាងណិតវើកខាងក្រៅនិងណិតវើកខាងក្នុងដោយការពារមិនអោយអ្នកខាងក្រៅចូលតាមចិត្តនោះទេ។

ព័ត៌មាន

ស្វែងយល់លំអិតពី Data Model របស់ Vaadin Framework (១)

Data Model គឺជាស្នូលសំខាន់មួយ នៅក្នុង Framework ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទិន្នន័យ ស្រមទៅតាមការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ នៅក្នុង Vaadin Data Model ផ្តល់លទ្ធភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ អាចប្រតិបត្តិការ ដាក់បញ្ចូល User Interface Component ដោយផ្ទាល់ ដើម្បី បង្ហាញ ទិន្នន័យ កែប្រែ និងបន្ថែមទិន្នន័យបាន ។ Vaadin Data Model ត្រូវបានបែងចែកជា ៣ សំខាន់ គឺ Property (ដូចទៅនឹង […]