ស្វែងយល់ពី Ring Group នៅក្នុង Asterisk PBX

2016-12-29 chamroeunrith

Ring Group ជាមេកានិចមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង Call Center ដែលមានច្រើននាក់ ដើម្បីអោយទូរស័ព្ទជាច្រើនរោទ៏ក្នុងពេលតែមួយ តែពេលដែលអ្នកណាម្នាក់លើកវានិងឈប់រោទ៏ ឬ ក៏ពេលដែលមានអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់អោយវារោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទណាមួយមុន ឬ ប្រសិនបើមិនមានអ្នកណាលើក វារោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទបន្ទាប់ទៀត។

ស្វែងយល់ពី Sugar CRM

2016-12-28 chamroeunrith

Sugar Customer Relation Management ជាប្រភេទ software ដែលជួយសម្រួលដល់ផ្នែក Marketing និង Customer Relationship បានល្អនិងមានមុខងារច្រើនសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ផ្នែកជំនួញផ្សេងៗ។

របៀបបង្កើត flowchart ជាមួយ jQuery

2016-12-27 techfree

គំនូសតាងផ្សេងៗ ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ពន្យល់ពីអ្វីមួយ អោយមានភាពងាយស្រួលយល់។ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូសគំនូសតាងផ្សេងៗ (flow chart) ដោយប្រើប្រាស់ Javascript។ 

ស្វែងយល់ពី IVR របស់ Asterisk PBX

2016-12-27 chamroeunrith

នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗពេលដែលអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់ តែងតែតម្រូវអោយអ្នកចុចលេខ១ សម្រាប់ភាសារខ្មែរ ឬ ចុចលេខ ២ សម្រាប់ភាសារអង់គ្លេសជាដើម ឬ មុខងារផ្សេងៗទៀត។ មុខងារទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយ IVR (Interactive Voice Response) ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Asterisk Soft Switch។

របៀបប្រើប្រាស់លីនុចធ្វើជា DHCP Server

2016-12-26 chamroeunrith

DHCP ជា Service មួយដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងផ្នែកណិតវើក ដូចជា Windows Server, Mobile Hotspot, និង Router ជាដើម ដើម្បីផ្តល់ IP Address ទៅកាន់ Device ផ្សេងៗដែលភ្ជាប់មកកាន់វា។

Dolibarr ERP ងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្រងការងារក្នុងមន្ទីពេទ្យ

2016-12-26 chamroeunrith

កាលពីអត្តបទមុនៗ Techfree បានលើកយក CRM ផ្សេងៗមកបង្ហាញដូចជាផ្នែកអប់រំ ផ្នែកជំនួញ ឬ ផ្នែកអាយធី តែអត្តបទនេះ Techfree និងលើកយក CRM សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ។

របៀប Remote យក GUI របស់ លីនុច

2016-12-24 chamroeunrith

នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ putty ដើម្បី Remote ទៅកាន់លីនុចអ្នកប្រាកដជាអាចប្រើប្រាស់បានតែ Command ប៉ុណ្នោះ។តែប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ VNC ដើម្បី Remote Linux Desktop អ្នកអាចប្រើប្រាស់ mouse ចុចបានតែអ្នកត្រូវការអ៊ីនធឺណិតដែលមានល្បឿនលឿន។

ស្វែងយល់ពីី Security Enhance Linux (Selinux)

2016-12-23 chamroeunrith

អ្នកប្រើប្រាស់ លីនុចភាគច្រើនច្បាស់ជាដឹងហើយថាអ្វីទៅជា Selinux និងជារឿយៗតែងតែបិទវាចោលដោយ ដាក់វាទៅជា disabled ជាដើម។ Selinux ជា Security មួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង Kernel របស់លីនុច សូម្បីតែនៅក្នុង Android ក៏មានដែរ។

Untangle ជាប្រភេទ Firewall ល្អដែលមិនគួរមើលរំលង

2016-12-22 chamroeunrith

ការប្រើប្រាស់ Firewall ដើម្បីការពារ ការវាយប្រហាពីជនអនាមិកពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ។ ជាទូទៅ Firewall តែងតែឈរនៅចំកណ្តាលរវាងណិតវើកខាងក្រៅនិងណិតវើកខាងក្នុងដោយការពារមិនអោយអ្នកខាងក្រៅចូលតាមចិត្តនោះទេ។

ស្វែងយល់លំអិតពី Data Model របស់ Vaadin Framework (១)

2016-12-21 techfree

Data Model គឺជាស្នូលសំខាន់មួយ នៅក្នុង Framework ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទិន្នន័យ ស្រមទៅតាមការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ នៅក្នុង Vaadin Data Model ផ្តល់លទ្ធភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ អាចប្រតិបត្តិការ ដាក់បញ្ចូល User Interface Component ដោយផ្ទាល់ ដើម្បី បង្ហាញ ទិន្នន័យ កែប្រែ និងបន្ថែមទិន្នន័យបាន ។ Vaadin Data Model ត្រូវបានបែងចែកជា ៣ សំខាន់ គឺ Property (ដូចទៅនឹង […]

1 2 3 7