របៀប setup 2-factor Authentication នៅក្នុង ssh-server

2017-05-30 ricky

តើអ្វីទៅជា 2 factor authentication? 2 factor authentication ជាវិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារកុំអោយអ្នកផ្សេងអាចលួចយកទិន្នន័យឬលួចចូលទៅកាន់ Server របស់អ្នក ឬ ទៅកាន់ Bank Account ជាដើម។

ស្វែងយល់ពី UFW Firewall របស់ Ubuntu

2017-05-29 ricky

ប្រសិនបើក្រលេកមើលទៅ firewall នៅក្នុងផ្នែកអាយធីមានច្រើនណាស់ដែលយើងធ្លាប់ឃើញមានដូចជា Appliance firewall ដែលដំណើរការនៅលើ hardware ផ្ទាល់ដូចជា fortinet, sonic wall។

របៀបភ្ជាប់ Mikrotik Hotspot ជាមួយ Windows Server

2017-05-24 ricky

នៅពេលដែល System មានច្រើនដូចជា Hotspot ផង មាន User សម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ login ចូលទៅកាន់ Active Directory Windows Server ផង ព្រមទាំងមាន System ផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ច្បាស់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្តើមធុញទ្រាន់និងការចងចាំលេខសំងាត់ផ្សេងៗគ្នាដូចនេះ។

របៀបតម្លើង Web proxy នៅលើ Mikrotik Router

2017-05-23 ricky

System Administrator / Network Engineer នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយច្បាស់ជាមានច្បាប់កំណត់រៀងៗខ្លួនទៅតាមគោលការណ៏ក្រុមហ៊ុនដូចជាបិទមិនអោយប្រើប្រាស់ Email បានឬ បិទមិនអោយទៅកាន់វេបសាយណាមួយជាពិសេសនៅក្នុងធនាគារ។

ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅក្នុង symfony3

2017-03-29 sreypao

នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងពន្យល់អ្នកអំពី របៀបនៃការក្ដោបក្ដាប់នូវបញ្ហានៃសុវត្ថិភាពរបស់ Symfony ដោយក្រុមស្នូលរបស់ Symfony (Symfony បានបង្ហោះកូដនៅកន្លែងសំខាន់មួយគឺ symphony/symphony Git repository)។

ហេតុអ្វីបានជា លីនុច file permission សំខាន់?

2017-03-21 ricky

File permission នៅក្នុងលីនុចពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម web hosting និងអ្នកប្រើប្រាស់ Web hosting រួមគ្នា នៅលើលីនុចតែមួយ។

ចំនុចមួយចំនួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Windows គួរប្រយ័ត្ន

2017-01-23 ricky

អ្នកប្រាកដជាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ Windows រាល់ថ្ងៃហើយជាពិសេស Windows Server ឬ Windows XP ជាដើម តើអ្នកបានដឹងលំអិតពី Security របស់វាទេ នៅពេលដែលអ្នកចង់ Share អ្វីមួយនៅក្នុងណិតវើក?

Netcut ជា Tool ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងណិតវើកគួរប្រយ័ត្ន

2017-01-22 ricky

Netcut ជា Application មួយដែលដែលអាចកាត់ Traffic នៅក្នុងណិតវើករបស់អ្នកបាន ដូចនេះពេលខ្លះអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរប្រសិនបើមាននណាម្នាក់លួចប្រើប្រាស់នៅក្នុងណិតវើករបស់អ្នក។

ស្វែងយល់ពី Cisco ACS

2017-01-13 ricky

ជាទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗ Authentication ផ្សេងៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសុវត្ថិភាព ជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិង ធនាគាជាដើម។ Authentication Server ទាំងនោះដូចជាពពួក Radius Server, Cisco ACS ជាដើម។

1 2 3 5