របៀបភ្ជាប់ Mikrotik Hotspot ជាមួយ Windows Server

2017-05-24 chamroeunrith

នៅពេលដែល System មានច្រើនដូចជា Hotspot ផង មាន User សម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ login ចូលទៅកាន់ Active Directory Windows Server ផង ព្រមទាំងមាន System ផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ច្បាស់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្តើមធុញទ្រាន់និងការចងចាំលេខសំងាត់ផ្សេងៗគ្នាដូចនេះ។

របៀបតម្លើង Web proxy នៅលើ Mikrotik Router

2017-05-23 chamroeunrith

System Administrator / Network Engineer នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយច្បាស់ជាមានច្បាប់កំណត់រៀងៗខ្លួនទៅតាមគោលការណ៏ក្រុមហ៊ុនដូចជាបិទមិនអោយប្រើប្រាស់ Email បានឬ បិទមិនអោយទៅកាន់វេបសាយណាមួយជាពិសេសនៅក្នុងធនាគារ។

ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅក្នុង symfony3

2017-03-29 sreypao

នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងពន្យល់អ្នកអំពី របៀបនៃការក្ដោបក្ដាប់នូវបញ្ហានៃសុវត្ថិភាពរបស់ Symfony ដោយក្រុមស្នូលរបស់ Symfony (Symfony បានបង្ហោះកូដនៅកន្លែងសំខាន់មួយគឺ symphony/symphony Git repository)។

ហេតុអ្វីបានជា លីនុច file permission សំខាន់?

2017-03-21 chamroeunrith

File permission នៅក្នុងលីនុចពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម web hosting និងអ្នកប្រើប្រាស់ Web hosting រួមគ្នា នៅលើលីនុចតែមួយ។

ចំនុចមួយចំនួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Windows គួរប្រយ័ត្ន

2017-01-23 chamroeunrith

អ្នកប្រាកដជាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ Windows រាល់ថ្ងៃហើយជាពិសេស Windows Server ឬ Windows XP ជាដើម តើអ្នកបានដឹងលំអិតពី Security របស់វាទេ នៅពេលដែលអ្នកចង់ Share អ្វីមួយនៅក្នុងណិតវើក?

Netcut ជា Tool ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងណិតវើកគួរប្រយ័ត្ន

2017-01-22 chamroeunrith

Netcut ជា Application មួយដែលដែលអាចកាត់ Traffic នៅក្នុងណិតវើករបស់អ្នកបាន ដូចនេះពេលខ្លះអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរប្រសិនបើមាននណាម្នាក់លួចប្រើប្រាស់នៅក្នុងណិតវើករបស់អ្នក។

ស្វែងយល់ពី Cisco ACS

2017-01-13 chamroeunrith

ជាទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗ Authentication ផ្សេងៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសុវត្ថិភាព ជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិង ធនាគាជាដើម។ Authentication Server ទាំងនោះដូចជាពពួក Radius Server, Cisco ACS ជាដើម។

Capsa Tool សម្រាប់ វិភាគស្ថានភាព System និង បណ្តាញ ណិតវើក

2017-01-10 chamroeunrith

Capsa ជាប្រភេទ Tool ម្យ៉ាងដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងណិតវើកដូចជា ARP ឬ Warm Attack នៅក្នុងណិតវើកជាដើម ព្រមទាំងអាចមើលប្រភេទ TCP Port Scan, DDoS Attack ក៏បាន។

ស្វែងយល់ពីី Security Enhance Linux (Selinux)

2016-12-23 chamroeunrith

អ្នកប្រើប្រាស់ លីនុចភាគច្រើនច្បាស់ជាដឹងហើយថាអ្វីទៅជា Selinux និងជារឿយៗតែងតែបិទវាចោលដោយ ដាក់វាទៅជា disabled ជាដើម។ Selinux ជា Security មួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង Kernel របស់លីនុច សូម្បីតែនៅក្នុង Android ក៏មានដែរ។

Untangle ជាប្រភេទ Firewall ល្អដែលមិនគួរមើលរំលង

2016-12-22 chamroeunrith

ការប្រើប្រាស់ Firewall ដើម្បីការពារ ការវាយប្រហាពីជនអនាមិកពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ។ ជាទូទៅ Firewall តែងតែឈរនៅចំកណ្តាលរវាងណិតវើកខាងក្រៅនិងណិតវើកខាងក្នុងដោយការពារមិនអោយអ្នកខាងក្រៅចូលតាមចិត្តនោះទេ។

1 2 3 4 5