របៀបការពា Apache Web Server ពីការវាយប្រហាដោយ DDOS

2016-12-14 chamroeunrith

ជាទូទៅ Website មួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃអាចមានការវាយប្រហាពីសំណាក់ Hacker ឬ ជនអាណាមិកដែលយើងមិនដឹងពីគោលបំណងរបស់ពួកគេនោះទេនោះទេ ជួនកាលគេចង់វាយប្រហាដោយចង់អោយវេបសាយអ្នកលែងដំណើរការ ឬ ចង់វាយប្រហាដោយសារតែអ្នករកស៊ីមុខជំនួញដូចគ្នា និងដោយហេតុផលផ្សេងៗរបស់មនុស្ស។

របៀប Reset Password លីនុច

2016-11-26 chamroeunrith

ជាទូទៅការធ្វើការងារជាក្រុមពេលខ្លះអាចមានការខ្វះខាតទំនុកចិត្តនិងគ្នាជាដើម ជាពិសេសដូចជាការលួច Reset password  root គ្នាទៅវិញទៅមក ឬ ភ្លេច password ដោយខ្លួនឯងជាដើម។

តើ SSL (Secure Sockets Layer)​ ជាអ្វី?

2016-11-07 Samkhann Seang

ស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់អុីនធឺណែតកាន់តែមានកំនើនឡើង សុវត្ថិភាព និងឯកជនភាពគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់។ ដូច្នេះហើយទើប TechFree សម្រេចលើកយក SSL (Secure Sockets Layer) ដែលជាដំណោះស្រាយផ្នែកសុវត្ថិភាពអុីនធឺណែតមួយ មកបកស្រាយនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

Splunk ល្អសម្រាប់អាន Log Report របស់ Service ផ្សេងៗ

2016-11-03 chamroeunrith

Splunk ជាប្រភេទ Tool មួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់អាននូវ Log Report ផ្សេងៗនិងធ្វើការសង្ខេប log report ផ្សេងៗនៅក្នុង Server ។ ការងារខ្លះដូចជា ស្វែងរក Report អ្វីមួយប្រសិនបើយើងស្វែងរកពពាក្យដោយ Search តាម Command ដូចជាប្រើប្រាស់ Command grep, awkវាពិតជាពិបាកណាស់ទំរាំរកឃើញរបស់ដែលយើងចង់បាន។តែ Splunk អាចជួយអោយយើងធ្វើការងារទាំងនេះបានលឿន។

ស្វែងយល់ពី port Scan ដោយប្រើប្រាស់​ nmap

2016-10-23 chamroeunrith

nmap ជាប្រភេទ Open Source Tool ដែលត្រូវបានពេញនិយមប្រើប្រាស់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលថាតើមាន port ណាខ្លះបើកឬបិទ តើប្រភេទ Server អ្វី? ប្រើប្រាស់ OS ប្រភេទអ្វី និងអាចមើលពី Service ផ្សេងៗបានទៀតផង។

ស្វែងយល់ពី Dynamic Firewall របស់ Redhat/CentOS 7

2016-10-11 chamroeunrith

Firewall មានសារះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធ្វើជារនាំងការពារ Server ដើម្បីកុំអោយមានការលួចវាលុកឬធ្វើអោយ Service ណាមួយមិនដំណើរការនៅក្នុង Server។

ស្វែងយល់ពី RADIUS​ Server

2016-10-09 chamroeunrith

Radius ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុង Network ធំៗដូចជា ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិត និងក្រុមហ៊ុន Telecom ទាក់ទងទៅនិង Billing System នៅពេលដែលអស់លុយមិនអាច Access ទៅកាន់ Internet បាន ឬ Call ចេញជាដើម។

Observium ល្អបំផុតសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ CentOS/Redhat

2016-10-09 chamroeunrith

Observium ជាប្រភេទ System Monitor ដូចជា Cacti ដែលក៏ប៉ុន្តែមានមុខងារច្រើនគួរអោយកត់សំគាល់និងល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ។ Observium ប្រើប្រាស់ Protocol SNMP និង Perl ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យរបស់ Server ផ្សេងៗមកបង្ហាញ។

1 2 3 4 5