គន្លឹះផ្សេងៗ

វិធីពិនិត្យមុនផ្សព្វផ្សាយ ឬបិទរាល់អត្ថបទដែលអ្នក ដ៏ទៃសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់អ្នក

ជាធម្មតាហ្វេសបុក (Facebook) អនុញ្ញាតអោយអ្នកដែលជាមិត្តនៅលើហ្វេសបុក អាចសរសេរនៅលើទំព័រ (ដែលហៅថា Timeline) របស់អ្នកបាន ឬ Tag រូបអ្នកនៅលើរូបថតឬអត្ថបទផ្សេងៗហើយរូបថតឬអត្ថបទទាំងនោះនឹងបង្ហាញនៅ ទំព័រហ្វេសបុកផ្ទាល់របស់អ្នក។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបគ្រប់គ្រង Google Sheets ជាមួយនឹង Google Apps Script

ភាសាកុំព្យូទ័រ VBScript ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់សរសេរកម្មវិធីផ្សេងៗយកមកប្រើជាមួយ Microsoft Office (Words, Excel, Access)។  តាមរយៈ VBScript គេអាចបង្កើតកម្មវិធីបន្ថែមណាដែលមិនមាននៅក្នុង Microsoft Office ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការផ្សេងៗ។ Google Apps Script ក៏មានតួនាទីដូច VBScript ដែរ តែខុសគ្នាត្រង់ថា Google Apps Script ប្រើបានតែជាមួយផលិតផលរបស់ Google ( ដូចជា Google Docs, Google Sheets ជាដើម)។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ដើម្បី​បង្កើតវេបសាយ (Website) ត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

បច្ចុប្បន្នវេបសាយ (Website)ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល សេវាកម្ម ឬព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ប្រទេស ក្រសួង ក្រុមហ៊ុន អង្គការ ស្ថាប័ននានានៅតាមបណ្តាយអ៊ីធឺណិត (Internet)។ វេបសាយគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចអោយអតិថិជនឬអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោកចូលមកយកព័ត៌មានផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបរក្សាទុកឯកសារនៅ Amazon S3 ជាមួយភាសា Python

Amazon S3 គឺជាសេវាកម្មរក្សាទុកឯកសារនៅលើប្រព័ន្ធ Cloud ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះ Amazon។  ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះអ្នកត្រូវចូលជាសមាជិកជាមុនសិន។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះសន្មត់ថា អ្នកជាសមាជិករបស់ Amazon S3 រួចហើយ។ ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍អំពីរបៀបបញ្ជូនឯកសារទៅរក្សាទុកនៅ Amazon S3 ដោយប្រើភាសា Python។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

វិធីទាញយក Youtube វីដេអូជាមួយភាសា​ Python

មានវិធីជាច្រើនដើម្បីទាញយកYoutube វីដេអូ ដូចជាប្រើកម្មវិធី KeepVid Savefrom ជាដើម។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបទាញយកវីដេអូជាមួយភាសា Python ដែលអ្នកអាចប្រើសំរាប់បង្កើតកម្មវីធីទាញយកវីដេអូដោយខ្លួនឯងបាន។ តំបូងត្រូវទាញយកឯកសារកូតយោង Pafy ជាមុនសិន។ ឯកសារកូតយោង Pafy ប្រើសំរាប់វិភាគទិន្នន័យផ្សេងៗរបស់ Youtube ដូចជាឈ្មោះវីដេអូ ចំនួនមើលវីដេអូ ជាដើម។ 

គន្លឹះផ្សេងៗ

វិធីកំណត់ពណ៌​អក្សរនៅក្នុង Terminal ជាមួយ Python

ការរចនាពណ៌អក្សរជារឿងចាំបាច់ នៅពេលបង្កើតកម្មវិធីសំរាប់ប្រតិបត្តិនៅលើ Terminal ដើម្បីអោយងាយស្រួលមើល។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបកំណត់ពណ៌អក្សរនៅលើ Terminal ជាមួយភាសា Python ។ សូមបង្កើតឯកសារ(File) ឈ្មោះ mycommand.py ហើយសរសេកូតខាងក្រោម។

OS

ស្វែង​យល់ពីភាសាកុំព្យូទ័រ តើគួរចាប់ផ្តើម​រៀន​ពីមួយណា?

ខ្ញុំចង់រៀនភាសាកុំព្យូទ័រដើម្បីសរសេរកម្មវិធីអ្វីមួយ តើខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្តើមរៀនភាសាកុំព្យូទ័រមួយណា? នេះគឺជាសំណួរ ដែលអ្នកចង់សិក្សារភាសាកុំព្យូទ័រតំបូងតែងតែចោទសួរ។  នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងពន្យល់ពីគន្លឹះខ្លះដែលអាចផ្តល់ ជាពន្លឺដល់ការសំរេចចិត្តរៀនភាសាកុំព្យូទ័រណាមួយ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

បង្កើតវីដេអូ Youtube អោយ​លេងតគ្នាជាមួយ Youtube Javascript Player API

ជាធម្មតាប្រសិនបើយើងមើលវីដេអូនៅគេហទំព័ររបស់ Youtube នោះយើងអាចមើលវីដេអូតគ្នាបាន ជាមួយ តារាង បទចំរៀង (playlist)។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញវីធីម៉្យាងទៀតដែលបង្កើតវីដេអូ Youtube អោយលេងតគ្នា នៅលើ គេហទំព័ររបស់អ្នកផ្ទាល់ដោយប្រើប្រាស់ Youtube Javascript Player API។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែង​យល់​​អំពី​អត្ថន័យ​​និង​របៀប​​ប្រើ​ប្រាស់​ Sitemap

Sitemap គឺជាបណ្តុំព័ត៌មានសំរាប់ប្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក(Search Engine) ដូចជា Google Yahoo Bing Ask ជាដើម ពីគេហទំព័រណាមួយ។ ម៉ាស៊ីនស្វែករកអាចស្វែងរក អត្ថបទភ្ចាប់(Links) បានងាយស្រួលតាមរយៈព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារ Sitemap ហើយម្ចាស់គេហទំព័រក៌អាចប្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកអំពី អត្ថបទភ្ចាប់ថ្មីៗតាមរយះឯកសារ Sitemap នេះដែរ។