ព័ត៌មាន​​ផ្សេង​ៗ​ទាក់​ទង​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ

របៀបប្រើប្រាស់ Route ក្នុង​ Codelgniter Framework

2017-11-13 Hoeun Bunna

Route មានមុខងារជាអ្នកនាំផ្លូវទៅរកទីតាំងកន្លែងណាមួយនៃប្រព័ន្ធ(System) ដែលអ្នកបានកំណត់ថាវានឹងទៅទីណា ដែលជាទូទៅអ្នកកំណត់ទម្រង់ Route​ ដើម្បីអាចទៅកាន់ Controller (class) ណាមួយនៃប្រព័ន្ធ(System)។​ ក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបបង្កើតRoute ក្នុង Codelgniter Framework ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។​

ការភ្ជាប់ CodeIgniter ជាមួយនឹង Smarty

2017-10-28 Sross Viech

Smarty គឺជាម៉ាស៊ីនគំរូ (Template Engine) មួយដែលវាមានតួនាទីជួយសម្រួលនៅពេលបង្ហាញទិន្នន័យ ឬ មុខងារផ្សេងៗនៅក្នុង View​ ។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញពីការភ្ជាប់ (Configuration) នៃ CodeIgniter ជាមួយនឹង Smarty ។

ឥលូវនេះក្រុមហ៊ុន Twitter មានអ្នកប្រើប្រចាំខែជាង ៣៣០ លាននាក់ ដែលអាចឈានទៅរកប្រាក់ចំណេញ

2017-10-27 techfree

ក្រុមហ៊ុន Twitter មានអ្នកប្រើប្រចាំខែជាង ៣៣០ លាននាក់ និងអាចឈានទៅរកប្រាក់ចំណេញលើកដំបូងរបស់ខ្លួនប្រចាំត្រី មាសទី៤នេះ។

Tanaza Cloud ជួយផ្នែក Wifi Digital Marketing

2017-05-29 chamroeunrith

សព្វថ្ងៃនេះបើនិយាយពី Wifi មានប្រើប្រាស់គ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសតាមភោជនីយដ្ឋាន រោងកុន កន្លែងលាងឡាន ម៉ូតូ បោកអ៊ុតសំលៀកបំពាក់ កន្លែងកំសាន្តនានាៗសុទ្ធតែមានប្រើប្រាស់ Wifi ទាំងអស់។

ស្វែងយល់អំពី Symfony Core Team នៅក្នុង Symfony3

2017-03-27 sreypao

Symfony Core Team គឺជាបណ្ដុំនៃ developer ដែលកំណត់នូវទិសដៅនិងការវិវត្តន៏នៃគម្រោងរបស់ Symfony ។ ក្បួនច្បាប់របស់ពួកគេនោះគឺ​ ប្រសិនបើ feature ហើយនិង patches ត្រូវបានស្នើឡើងដោយ សហគមន៏ដែលត្រុវបានអនុម័ត រឺក៏បដិសេធចោល។

ស្វែងយល់ពីការ Embed Resource និងការដាក់ Link នៅក្នុង Vaadin

2017-03-14 Sross Viech

Embedded Resource គឺជាការ store file រឺ link ហើយបង្ហាញនៅលើ browser របស់ខ្លួន ដែលយកចេញពី  Resource  ណាមួយ ។  ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Embed Resource និង ការដាក់ Link ទៅកាន់ URL ណាមួយដែលនៅលើ Browser នៅក្នុង Vaadin។

Control Statements-Select Case ក្នុងភាសា VB.NET

2017-02-28 Khemarak In

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ Select Case ក្នុង VB.NET។ Select Case គឺប្រើសម្រាប់សិក្សាលក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗគ្នាក្នុង expression តែមួយ ដើម្បីបង្កើត Selection Statement។ Select Case អាចសិក្សាបានតែមួយ expression ប៉ុណ្ណោះ។ តម្លៃនៃ case និមួយៗមិនអាចដូចគ្នាទេ។

ស្វែងយល់ពី JAVA INHERITANCE

2017-02-27 Sary Chreoun

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំេពី JAVA INHERITANCE  ដែល  inheritance អាចធ្វើការកំណត់ដំណើរការទៅអោយ Class មួយដែលអាចទទួលបាននូវ Properties (methods and field) នៃ Class ផ្សេងៗ​ ៕ នៅក្នុង Java Inheritance ត្រូវបានដឺងថាមានតែ Class មេ ឫ  Supper Class ប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើការ Inherit បាន ហើយ Class ដែល Inherit ចេញពី Supper […]

1 2 3 9