ស្វែងយល់ពី Group Office CRM

2017-03-07 chamroeunrith

Group Office ជាប្រភេទ CRM ងាយស្រួលប្រើប្រាស់មិនចាញ់ Google Doc នោះទេ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណះ Private នៅក្នុង ក្រុមហ៊ុនមួយជាដើមដោយមិនចង់អោយបែកធ្លាយឯកសារផ្សេងៗទៅលើ Public Cloud ដូចជា Google Doc ឬ Dropbox ជាដើម។

ស្វែងយល់ពី Oxwall Social Community

2017-02-13 chamroeunrith

ស្របពេលដែល Social Media ធំៗមួយចំនួនបាននិងកំពុងបោះជំហ៊ានយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជា facebook, linkedin, twitter ជាដើម oxwall បានបង្កើតឡើងផងដែរដែលជាប្រភេទ Opensource នៅឡើយ។

ស្វែងយល់ពី Sugar CRM

2016-12-28 chamroeunrith

Sugar Customer Relation Management ជាប្រភេទ software ដែលជួយសម្រួលដល់ផ្នែក Marketing និង Customer Relationship បានល្អនិងមានមុខងារច្រើនសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ផ្នែកជំនួញផ្សេងៗ។

Moodle ជាប្រភេទ E-Learning Platform ពេញនិយមសម្រាប់ប្រើប្រាស់

2016-12-20 chamroeunrith

Moodle ជាប្រភេទ E-learning platform ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងសាលារៀន សាកលវិទ្យាល័យជាដើម។ Moodle ត្រូវបាន Design ឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានទាំងសាស្ត្រាចារ្យនិងសិស្សនិស្សិតដោយ សាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតមានតួនាទីផ្សេងៗគ្នា។ សាស្ត្រាចារ្យអាច upload មេរៀនចូល ដែលសិស្សណាដែលបាន ចុះឈ្មោះរៀនអាចដោនឡូតមេរៀនទាំងនោះយកទៅរៀនបាននិងអាច submit assignment អោយទៅសាស្ត្រាចារ្យវិញបានងាយស្រួល ដោយសិស្សម្នាក់ៗអាចមាន profile ផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់មួយនិងអាចមើលពិន្ទុរបស់ខ្លួនបាន។និងមានមុខងារផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។ Moodle ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ php + MySQL Server ដែលអ្នកអាចដោនឡូត Moodle យកមកប្រើប្រាស់បាននិងតម្លើងនៅលើ Server របស់អ្នកបាន។ ខាងក្រោមនេះជាការតម្លើង Moodle […]

Open Cart ជាប្រភេទ E-commerce ដែលគួរស្វែងយល់

2016-12-20 chamroeunrith

OpenCart ជាប្រភេទ Open Source Tool ដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ php រួមជាមួយ MySQL Server ដែលអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់បានដោយមិនគិតថ្លៃជាពិសេសសម្រាប់ E-Commerce Site លក់ទិញតាមរយះអនឡាញ។

OpenDCIM សម្រាប់គ្រប់គ្រង Data Center

2016-12-15 chamroeunrith

OpenDCIM ជាប្រភេទ OpenSource ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើ Data Center ផ្សេងៗ វាងាយស្រួលជាងការគ្រប់គ្រង Data Center ដោយប្រើប្រាស់ Spreadsheet ដូចជា Excel ជាដើម។

TeemIP ងាយស្រួលសម្រាប់ Network Engineer គ្រប់គ្រង IP Address

2016-12-10 chamroeunrith

TeemIP ជា Open Source Tool ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ IP Address ជាពិសេសសម្រាប់ Network Engineer ពិតជាងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងមិនចាំបាច់កត់ចូលក្នុង Microsoft Excel ឬ Spread Sheet។

GLPI IT Asset Management មានប្រយោជន៏សម្រាប់ IT Manager

2016-11-25 chamroeunrith

នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការងារជា IT Manager ឬ IT Supervisor នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានសាខាច្រើន ឬ មានកូនចៅធ្វើការនៅក្រោមបង្កាប់ច្រើនអ្នកច្បាស់ជាត្រូវការ System មួយដើម្បីជួយសម្រួលការងាររបស់អ្នក ។