ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ WebRTC

WebRTC គឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលវាមានមុខងារសំរាប់ធ្វើការថតជាសំលេង រឺ ជាវីដេអូដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការថតសំលេង រឺថតជាវីដេអូតាមរយៈកាមេរ៉ានៅលើវេបសាយដោយផ្ទាល់ ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាគំរូនៃរបៀបតំឡើងនិងប្រើប្រាស់ WebRTC ដោយប្រើជាមួយកាមេរ៉ា (webcam) នៅលើ វេបសាយ៖

១) ការតំឡើង និង ប្រើប្រាស់ WebRTC៖ បង្កើត index.html ហើយសរសេរកូដដូចខាងក្រោម

a1

នេះគឺជា Code នៅក្នុង main.css

1

Javascript Code
នេះគឺជា Code របស់ main.js

2

២) លទ្ធផល
ពេលដែលយើងបើកនូវកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) រួចចុចលើប៊ូតុង Share Selected Device ដើម្បីប្រើប្រាស់

4

បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

5