គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបប្រើប្រាស់ WPML ជាមួយ WordPress

WPML គឺជាកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់ WordPress។ កម្មវិធីជំនួយនេះងាយស្រួលតំឡើង និងពង្រីកមុខងាររបស់ WordPress CMS។ ក្នុងករណីនេះ WPML អាចធ្វើឱ្យ WordPress ដំណើរការពហុភាសា។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

Upload រូបភាពជាមួយ CodeIgniter

នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីការ Upload រូបភាពជាមួយ CodeIgniter។ ការប្រើ File Uploading class យើងអាច upload រូបភាព​ហើយ​យើង​ក៏អាច​ដាក់ការកំណត់ទំហំ និងប្រភេទនៃរូបភាពដែលត្រូវ upload បានផង​ដែរ។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធីបោះឆ្នោតឬវាយតម្លៃដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ទស្សនិកជន (MARA)

តាមការសង្កេតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រសិនបើអ្នកមើល ឬអ្នកស្តាប់ចង់ធ្វើការឆ្លើយតប ឬផ្តល់មតិយោបល់ចំពោះកម្មវិធីអ្វីមួយ គឺមានភាពលំបាកណាស់មិនដឹងធ្វើការឆ្លើយតបតាមវិធីណានោះទេ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកនូវកម្មវិធីមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន។

គន្លឹះផ្សេងៗ

វិធីសាស្រ្ត upload ឯកសារជាមួយ Rails

លោកអ្នកប្រហែលជាមានតម្រូវការដើម្បីអោយអ្នកចូលមើលវេបសាយ ផ្ទុកនូវឯកសារមួយចំនួនរបស់ពួគគេនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់អ្នក។ Rails នឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយ៉ាងងាយស្រួល។ នៅពេលនេះ Techfree នឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដូចខាងក្រោម៖

គន្លឹះផ្សេងៗ

វិធីថតទិដ្ឋភាពទាំងមូល “Panorama” ជាមួយ Android

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់រួចមកហើយពី វិធីរក្សារូបថតនៅក្នុង Android ហើយអាចមើលនៅគ្រប់ទីកន្លែង និងការ បង្កើតរូបថតមានចលនារស់រវើកនៅក្នុង Android នៅក្នុងអត្ថបទមុន។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងចេះពីវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីថតទិដ្ឋភាពទាំងមូលបាន។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពី association ជាមួយ Rails

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចមកហើយចំពោះការ ស្វែងយល់ពី validation ជាមួយ Rails។ បន្ទាប់មកយើងងាកមកស្វែងយល់ពី association របស់ Active Record វិញម្តង។

គន្លឹះផ្សេងៗ

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គបញ្ចប់)

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់ពីគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុកមួយចំនួនរួចមកហើយ យើងនឹងធ្វើការបញ្ចប់ជាមួយគន្លឹះមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៧)

នៅក្នុង គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៦) អ្នកបានដឹងគន្លឹះមួយចំនួនបន្ថែមទៀត។ ឥលូវនេះសូមតាមដាននូវគន្លឹះបន្ថែមមួយចំនួនទៀតអំពីការប្រើហ្វេសបុក។

គន្លឹះផ្សេងៗ

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៦)

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៥) មានគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលទាក់ទាញ ហើយយើងបន្តមក វគ្គ៦ ទៀត ថាតើមានគន្លឹះអ្វីដែលសំខាន់បន្តទៀត។

គន្លឹះផ្សេងៗ

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៥)

កាលពីអត្ថបទ គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៤) អ្នកបានដឹងគន្លឹះមួយចំនួនរួចមកហើយ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនឹងស្វែងយល់បន្តទៀតជាមួយ Techfree។