របៀបកំណត់ជ្រុងប៉ូតុន ឬ រូបភាពអោយមូល ជាមួយ CSS​

2016-10-20 Sary Chreoun

គេអាចរចនាប៉ូតុន ឬ រូបភាព អោយកាន់តែប្លែកតាមរយៈការកែច្នៃជ្រុងរបស់វា។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបកំណត់ជ្រុងប៉ូតុន ឬ រូបភាពអោយមូល ជាមួយ CSS។

របៀបប្រើប្រាស់ Tooltip នៅក្នុង Bootstrap

2016-10-16 Sross Viech

Tooltip គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយស្ថិតនៅក្នុង Cascading Style Sheet (CSS) ដែលវាមានមុខងារសំរាប់បង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមដោយការផុសជាអក្សរ រឺ ជាអ្វីផ្សេងចេញមកដោយការប្រើប្រាស់កណ្ដុរ (mouse) ទៅចង្អុលនៅលើទីតាំង រឺ ពាក្យនោះ ។ ប៉ុន្តែ ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកការប្រើប្រាស់ Tooltip ជាមួយនឹងបណ្ណាល័យ (Library) របស់ CSS គឺ Bootstrap ដែលវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលដោយយើងគ្រាន់តែហៅនូវក្លាស (class) ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Bootstrap យកមកប្រើប្រាស់តែម្ដង ។

របៀបបង្កើតប៊ូតុងជាមួយ Bootstrap

2016-10-13 Khemarak In

ក្នុុងអត្ថបទនេះ Techfree សូមលើកយកពីរបៀបបង្កើតប៊ូតុងជាមួយនឹង Bootstrap ។ មុននឹងចូលដល់ការបង្កើតប៊ូតុង អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងគឺការហៅ Class library ទៅតាមក្បូនច្បាប់របស់វាជាមុនសិន ជាធម្មតា Bootstrap បានធ្វើការបង្កើត Class ជាស្រេចដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការហៅ Class របស់វាយកមកប្រើ។

លក្ខណៈខុសគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ ID និង Class ក្នុង CSS

2016-10-10 techfree

លោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងរួចមកហើយថាការប្រើប្រាស់ CSS មកពីពាក្យថា Cascading Style Sheets គឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់តុបតែងវេបសាយនីមួយៗអោយមានភាពទាក់ទាញ។ ហេតុនេះហើយ Techfree សូមលើកយកលក្ខណៈខុសគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ Id និង Class ក្នុង CSS មកបង្ហាញ៖

ស្វែងយល់អំពី CSS Flexbox

2016-10-10 Phearom Prom

ប្រអប់អាចបត់បែនបាន ឬ flexbox, គឺជាម៉ូដប្លង់មួយថ្មីនៅក្នុង CSS3 ។ ការប្រើប្រាស់នៃ flexbox ធានាថារាល់ធាតុធ្វើទៅតាមការស្មានទុកនៅពេលប្លង់ទំព័រត្រូវធ្វើទៅតាមទំហំអេក្រង់ខុសគ្នានិងឧបករណ៍បង្ហាញខុសគ្នា។ សម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើន, ម៉ូដប្រអប់អាចបត់បែនបានផ្ដល់នូវភាពល្អប្រសើរជាងម៉ូដែលប្លុកនៅក្នុងនោះវាមិនប្រើធាតុអណ្តែត (float) ឬធ្វើការផ្តួលរឹមប្រអប់ flex ជាមួយរឹមនៃអត្ថបទរបស់វា។ ខាងក្រោមជាការរៀបរាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិ CSS ដែលត្រូវប្រើជាមួយ flexbox៖

ស្វែងយល់អំពី CSS Float

2016-10-07 Phearom Prom

Css float ជាលក្ខណៈសម្បត្តិទីតាំងរបស់ CSS, វាត្រូវបានកំណត់ប្រសិនបើធាតុរបស់ HTML នឹងត្រូវបានអណ្តែត (float) ឬអត់។

តើ CSS Overflow មានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេច?

2016-10-06 Phearom Prom

CSS overflow ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់កំណត់ របៀបបង្ហាញអត្ថបទក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាមួយ។ តាមរយៈCSS overflow គេអាចកំណត់របៀបបង្ហាញអត្ថបទ៖ អោយបង្ហាញទាំងអស់ ឬមិនបង្ហាញអត្ថបទណាដែលហួសដែនដែលបានកំណត់  ឬបង្ហាញរបារសំរាប់ទាញមើលអត្ថបទទាំងអស់។

1 2