គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបបំលែងពី String ទៅជា Integer និង Float នៅក្នុង Javascript

  អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរប្រភេទទិន្នន័យពីមួយទៅមួយផ្សេងទៀត។ នៅក្នុង Javascript ប្រសិនបើប្រភេទទិន្នន័យមិនដូចគ្នា នោះអ្នកមិនអាចយកទិន្នន័យមកបូក ដក គុណ ឬ ចែក បានឡើយ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបប្រើប្រាស់កាលបរិច្ឆេទក្នង Javascript

កាលបរិច្ឆេទគឺជាការកំនត់ពេលវេលាមួយសំរាប់ធើ្វការតាមដានរាល់ចំនួនថ្ងៃក្នុងសប្ដាហ៍ ក្នុងខែ និងក្នុង ឆ្នាំដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការដាក់កាលវិភាគ ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការដាក់កាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងគេហទំព័រដោយប្រើប្រាស់ Javascript ។

ព័ត៌មាន

បង្កើនសមត្ថភាពមុខងារស្វែងរកនៅលើគេហទំព័រជាមួយ Javascript Regular Expressions

មុខងារស្វែងរកគឺជាមុខងារមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អុីធឺណែតបានឃើញនៅលើសឹងតែគ្រប់គេហទំព័រទាំងអស់។ វាអនុញ្ញាតិ្តឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកមាតិការដែលខ្លួនត្រូវការបានលឿន និងត្រឹមត្រូវ។ Regular Expressions (RegExp) គឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងមុខងារស្វែងរកដើម្បីបន្ថែមភាពសមត្ថភាពការស្វែងរក និងការបង្ហាញលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

ស្វែងយល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរទំព័រនៃគេហទំព័រជាមួយ Javascript

នៅក្នុងគេហទំព័រនីមួយៗតែងតែមានទំព័រច្រើនហើយយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពីទំព័រមួួយទៅទំព័រមួយទៀតដើម្បីចូលទៅមើលអ្វីផ្សេងៗទៀត ។ ការផ្លាស់ប្តូរទំព័រនៃគេហទំព័ររបស់អ្នកគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើ href=”” របស់ HTML ក៏បានដែរគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ Javascript សំរាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទំព័របានដូចគ្នាដែរ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបប្រើប្រាស់ Cookies ជាមួយ Javascript

Cookies គឺជាព័ត៌មាន ដែលរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនកូន(Client) ហើយក្នុងគោលបំណងបោះពីPage មួយទៅPageមួយឬក៏ ធ្វើការតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់។ឩទាហរណ៏ លោកអ្នកធ្វើការបើក Facebook  របស់លោកអ្នកហើយធ្វើការ  Login facebook ហើយនឹងឃើញពាក្សថា save remember នោះលោកអ្នកនឹងធ្វើការរក្សាទុក្ខ Cookies នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកហើយ ពេល ដែលលោកអ្នកធ្វើការ Login faccebook របស់លោកអ្នកម្តងទៀត លោកអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើការវាយ User ហើយ នឹង Password ម្តងទៀតទេ វានឹងបើកចូលទៅក្នុង facckbook របស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ព្រោះលោកអ្នកធ្វើរក្សាទុក Cookies រូចហើយ។ អត្ថបទនេះ […]

គន្លឹះផ្សេងៗ

បង្កើនសោភ័នភាពគេហទំព័រជាមួយ ScrollMagic

ScrollMagic គឹជា Library មួយនៃភាសា Javascript ដែលមានមុខងារពិសេសក្នុងការរចនាគេហទំព័រ ដោយដាក់បន្ថែមនូវសកម្មភាពរស់រវើកនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាញ Scroll Bar ចុះ ឬឡើងដើម្បីមើលព័ត៌មានផ្សេងៗនៅផ្នែកខាងក្រោម ឬខាងលើនៃគេហទំព័រ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបការពារគេហទំព័រមិនឲ្យគេថតចំលងអត្ថបទ

នៅលើគេហទំព័រនីមួយៗតែងតែមានព័ត៌មាន ឬអត្ថបទផ្សេងៗសំរាប់ដាក់នៅលើគេហទំព័រនោះជាពិសេសគេហទំព័រដែរស្តីអំពីព័ត៌មាន ឬគេហទំព័រដែរធ្វើការបង្រៀន ឬអប់រំផ្សេងៗ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការការពារគេហទំព័ររបស់អ្នកពីការលួចចំលងព័ត៌មាន ឬអត្ថបទ តាមរយៈ Ctrl +C ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីនេះមិនអាចការពារការថតចំលងទាំងស្រុងនោះទេ ព្រោះចំពោះអ្នកចេះ IT គេអាចរកវិធីផ្សេងពីនេះដើម្បីថតចំលង តែក៏ជាវិធីធ្វើឲ្យអ្នកដែរចង់ថតអត្ថបទរបស់យើងមានផលលំបាកខ្លះៗដែរ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

ទាញយកតម្លៃនៃ HTML Form ដោយប្រើ jQuery

Form គឺជាធាតុនៃ HTML មួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួល និងបង្ហាញទិន្ន័យ។ ប៉ុន្តែតួនាទីពិតប្រាកដរបស់វាគ្រាន់តែជា«កន្លែង»ទទួល ឬបង្ហាញប៉ុណ្ណោះទេ។ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបាន គេត្រូវប្រើវាផ្សំជាមួយនឹងភាសាដទៃទៀតដូចជា Javascript, PHP(ការទទួលទិន្ន័យដើម្បីផ្ទុកក្នុង Database)។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Vue.js ធៀបទៅនឹង React និង​ Angular 2

Vue.js គឺជា Framework មួយនៃភាសា Javascript ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើត និងរចនាគេហទំព័រ (Client Side) ឲ្យមានភាពទាក់ទាញ និងរស់រវើក។ វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា មានមុខងារពេញលេញ និងដំណើរការលឿន។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការប្រៀបធៀបលក្ខណៈសម្បត្តិនៃ Vue.js ទៅនឹង Framework ដ៏ល្បីពីរទៀតគឺ React និង Angular 2។

គន្លឹះផ្សេងៗ

ស្វែងយល់អំពី gmap.js និងរបៀបប្រើប្រាស់

gmap.js គឺអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ (Programmer) មានសក្តានុពលក្នុងការប្រើបា្រស់នៃផែនទី Google នៅក្នុងវិធីសាមញ្ញមួយ។ គ្មានការបន្ថែមឬមានចំនួនកូដច្រើននោះទេ។ gmap.js មានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាវាអាចធ្វើឲ្យផែនទីរបស់អ្នកប្រើបា្រស់អាចរចនាទ្រង់ទ្រាយ ទីតាំង ទំហំ និងធ្វើការកំណត់សម្គាល់ផេ្សងៗបានច្រើនទៀតផង។ ដូច្នេះ techfree នឹងលើកយកលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗដើម្បីបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖