គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបបង្កើត QR កូដ ជាមួយ kjua

kjua អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើត QRកូដ​ យកទៅប្រើលើវេបសាយរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។ អ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងការបង្ហាញ QR កូដជាលក្ខណៈ image ឬ canvas។ លក្ខណៈពិសេសរបស់​ kjua គឺលោកអ្នកអាចបង្កើត QRកូដ​ ដោយមានអក្សរនៅពីលើបាន។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបបង្កើត flowchart ជាមួយ jQuery

គំនូសតាងផ្សេងៗ ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ពន្យល់ពីអ្វីមួយ អោយមានភាពងាយស្រួលយល់។ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូសគំនូសតាងផ្សេងៗ (flow chart) ដោយប្រើប្រាស់ Javascript។ 

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបបង្កើត Carousel

Siema.js គឺ កម្មវិធីជំនួយ javascript មួយដែលសំរាប់ប្រើទាញអូសជាលក្ខណៈ slide។ ហើយជាពិសេសវា គឺជាកូដបើកចំហ (Open Source) ។ យើងអាចទាញយកប្រភពកូដពី Siema from Github ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបប្រើ Typeahead.js

Typeahead.js គឺជាបណ្ណាល័យ JavaScript មួយអាចបត់បែនបានដែលផ្តល់នូវមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ការបង្កើត typeaheads។

ការរចនា

របៀបទទូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើជាមួយ Vue.Js

អត្ថបទនេះជាអត្ថបទទី៣ បន្ទាប់ពីអត្តបទរបៀបប្រើប្រាស់ Vue.js Javscript Framework ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះ នឹង បង្រៀនលោកអ្នកពីរបៀបប្រើ User input។ដើម្បីអោយអ្នកប្រើ អាចទំនាក់ទំនងនឹងកម្មវិធីនេះបាន លោកអ្នកអាចប្រើ v-on ធ្វើការសារាចរទៅនឹង Event  ដែលជា Methods នៅលើ Vue។

ការរចនា

របៀបប្រើប្រាស់ Vue.js Javscript Framework

អត្ថបទនេះនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Vue.js គឺជាប្រភេទ Javascript framework ដែលមានការរីកជាចំរើនទៅលើផ្នែក    (user Interface)។ Vue ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីជាការអនុម័តបន្ថែម ហើយ Lirbray គឺផ្តោតទៅលើ ការបង្ហាញ Layer ហើយ វាមានភាពងាយស្រូលក្នុងការយកមករូមបញ្ចូលជាមួយគម្រោងផ្សេងទៀតឬ Libray ដែលមានស្រាប់។

ការរចនា

របៀបប្រើប្រាស់ Modal Window ជាមួយ Tingle JavaScript

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Modal Window ជាមួយ Tingle JavaScript ដែលវាមានសារប្រយោជន៍ក្នុងការបង្ហាញផ្ទាំង Modal Window  ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានធ្វើការចុចទៅលើអ្វីមួយដូចជា ប៊ូតុនជាដើម ដែលយើងបានធ្វើការកំណត់ទៅអោយវា។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបបង្ហាញម៉ោងខ្មែរនៅក្នុង Javascript

យើងអាចបង្ហាញនាឡិកាដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញម៉ោងក្នុងកុំព្យូទ័រដោយប្រើ JavaScript។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្ហាញម៉ោងជាភាសាខ្មែរនៅលើវេបសាយ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបបង្កើតនាឡិការាប់ពេលវេលាជាមួយនឹង FlipClock

នាឡិកា(Clock) គឺជាឧបករណ៍សំរាប់កំនត់ពីពេលវេលាសំរាប់ឲ្យយើងដាក់គោលដៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ ឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជាការបង្ហាញនូវរយៈពេលមួយផងដែរ ។ TechFree សូមលើកយកនូវការបង្កើត នាឡិកានិងការរាប់ពេលវេលា (Countdown) ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រើប្រាស់ភាសាកុំព្យូទ័រមួយគឺ JavaScript ។

ការរចនា

របៀបបង្កើត Chart ជាមួយ Google Chart

របៀបបង្កើត Chart  ជាមួយ Google chart  ហើយ google chart គឺឧបករណ៍គំនូសតាងរបស់ Google ដែលមានអនុភាព សាមញ្ញក្នុងការប្រើ និងមិនគិតថ្លៃ(free)។ ហើយការបង្កើត Chart វាមិនមានអ្វីស្មុកស្មាញប៉ុន្មានទេ ក្នុងចំនុចនេះTechfree នឹង ធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបង្កើត Chart មកបង្ហាញលោកអ្នកទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖