ស្វែងយល់ពី association ជាមួយ Rails

2016-12-13 Phearom Prom

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចមកហើយចំពោះការ ស្វែងយល់ពី validation ជាមួយ Rails។ បន្ទាប់មកយើងងាកមកស្វែងយល់ពី association របស់ Active Record វិញម្តង។

សិក្សាលំអិតអំពីអញ្ញត្តិ (Variables) និងការផ្តល់តំលៃឲ្យ (Assignment) នៅក្នុងភាសា Ruby

2016-11-11 techfree

ភាសា RUBY គឺជា Script Language ដែលអាចដំណើរការគ្រប់ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការដូចជា Window, Mac និង UNIX ផង ដែរ ។ លក្ខណៈរបស់វា ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Perl, Python និង SmartTalk ផងដែរ។ ដោយឡែក ក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញ នូវការ ប្រើប្រាស់អញ្ញត្តិ (Variable) និងរបៀបនៃការផ្តល់តំលៃ (Assignment) ទៅឲ្យអញ្ញត្តិនីមួយៗ ។ អញ្ញត្តិ (Variable) គឺជាទីតាំង Memory […]

របៀបធ្វើការ Read នឹង Write ជាមួយ Ruby

2016-11-01 Khemarak In

អត្តបទនេះនិយាយទៅលើការ Read ហើយនឹង Write Text Fileដោយប្រើជាមួយ Ruby Programming។ មុននឹងចូលដល់ការសរសេរកូដ Techfree នឹងពន្យល់ទៅលើ Method ហើយនឹង Property មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ Read ហើយ នឹង Write ដូចនេះលោកអ្នកធ្វើការស្វែលយល់់ដូចខាងក្រោម។

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Class នៅក្នុងភាសា Ruby

2016-10-27 Syden

តើអ្នកបានដឹងហើយរឺនៅ អ្វីទៅជា Class ? Class គឺជាបណ្តុំ Instances variables និង Methods ដែល Instances variables និង Methods ទាំងនោះ ជាសមាជិករបស់ Class ។ អ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយថា Instances variables នឹង Methods គឺជាអ្វី?

ស្វែងយល់ពី Array នៅក្នុងភាសា Ruby

2016-10-25 Hoeun Bunna

Array គឺជាធាតុអថេរពិសេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកធាតុអថេរផ្សេងទៀតដូចជា ធាតុអថេរជាអក្សរ(string) ធាតុអថេរជាចំនួន(integer)ជាដើម។ ធាតុរបស់ Array គឺចាប់ផ្តើមពីលេខ ០ ដែលគេហៅថា index។ នៅក្នុងភាសា ស្វែងយល់ពី Array នៅក្នុងភាសា Ruby  ត្រូវបានគេបង្កើតដោយចាប់ផ្តើមជាមួយ array[]។

របៀបដំឡើង RubyOnRails

2016-10-20 Phearom Prom

អត្ថបទនៅថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី របៀបដំឡើង RubyOnRails។ អ្នកអាចធ្វើការដំឡើងបានទាំងនៅលើវីនដូរ (Window) និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលីនុច (Linux)។