បណ្តាញ

របៀប Block Website ដោយប្រើប្រាស់ Mikrotik Router

ជាធម្មតាបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសព្វថ្ងៃ លេងហ្វេសប៊ុកក្នុងម៉ោងធ្វើការងារ ហើយពេលខ្លះលេងរហូតដល់មិនធ្វើការងារក៏មាន តែទោះជាយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះដែរ តើអនុញ្ញាតិអោយលេងក្នុងម៉ោងការងារឬទេ?

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Bonding Interface របស់ Mikrotik

ជាទូទៅ Router មួយ ឬ Switch មួយតែងតែមាន Interface Port ល្បឿនដូចៗគ្នាដែលជាហេតុធ្វើអោយមានបញ្ហា Bottle Neck សម្រាប់បញ្ហានេះ  Mikrotik បានបង្កើត Feature មួយឈ្មោះថា Bonding Interface ដែលអាចផ្គួប Network Port 2 ធ្វើជា Backbone មួយ។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Mikrotik VPN

VPN ជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចអោយ កុំព្យូទ័រដែលជាNetwork ខាងក្រៅអាចក្លាយជាសមាជិករបស់ណិតវើកណាមួយ ដោយការប្រើប្រាស់ Remote និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការ Encrypt ទិន្នន័យរវាង VPN Server និង VPN Client។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Hotspot របស់ Mikrotik

Hotspot មិនមែនជា Wifi ដែលអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនយល់ច្រលំ។ Hotspot ជា Authentication Method មួយដែលអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលនូវ ឈ្មោះនិងលេខសំងាត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បណ្តោះអាសន្នរយះពេលខ្លី វាខុសពី Wifi ដែលប្រើប្រាស់ Authentication Method ប្រភេទ WPA ដាក់លេខកូដចូលរួចហើយប្រើប្រាស់រហូតទាល់តែ Wifi ប្តូលេខកូដទើបប្រើប្រាស់លែងបាន។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Queue របស់ Mikrotik

ជាញឹកញាប់អ្នកធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយច្បាស់ជាជួបប្រទះនិងរឿង អ៊ីនធឺណិតដើរយឺតដោយសារមានអ្នកខ្លះលួចដោនឡូតយកតែម្នាក់ឯងដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗជាដើមដូចជា Internet Download Manger។

បណ្តាញ

ការប្រើប្រាស់ DNAT, SNAT, PAT នៅក្នុង Mikrotik

នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយជៀសមិនផុតពីមាន Server និង Camera សុវត្ថិភាពជាដើម និងពេលខ្លះថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាស់ជាងចង់ប្រើប្រាស់ Internet មើលកាមេរ៉ានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាដើម។ចំនុចទាំងនេះជាការងារដែលអាយធីត្រូវតែធ្វើ។

បណ្តាញ

ការប្រើប្រាស់ Mikrotik សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុនតូចៗ

បច្ចុប្បន្ននេះ អ៊ីនធឺណិតមានស្ទើគ្រប់ផ្ទះ តែម្ចាស់ផ្ទះតែងតែនិយាយថា អ៊ីនធឺណិតមិនដើរទាល់តែ បិទបើក Router ឬ ដកភ្លើង Router ចេញ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងនិយាយថាអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុននេះប្រើមិនកើត ក្រុមហ៊ុននោះប្រើមិនកើតផងដែរ។បើទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាទាំងនេះវាកើតមានឡើងដោយសារតែ Router នៅតាមផ្ទះរបស់យើងវាក្តៅធ្វើអោយវាលែងដើរឬដើរគាំងដោយប្រការណាមួយ។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Mikrotik Basic Command

Mikrotik ជាប្រភេទ Router OS ដែលប្រើប្រាស់ Linux Kernel អាច Flash ROM ថ្មីចូលបាន ឬ Upgrade Firmware ផ្សេងៗបានតាមរយះ usb/sdcard ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Router ឬ តាមរយះ OTG USB។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Mikrotik Router

Mikrotik ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយសារតែវាជាប្រភេទ Enterprise Standard និងមានតម្លៃសមរម្យ។ Mikrotik Router OS ជាប្រភេទ Linux ម្យ៉ាងដែលមានទំហំតិចជាង 100MB អាចយកមក Setup នៅលើ Device ផ្សេងៗបានដូចជានៅលើកុំព្យូទ័រដើម្បីអោយវាដើរតួជា Router បាន។