របៀប Block Website ដោយប្រើប្រាស់ Mikrotik Router

2016-11-20 chamroeunrith

ជាធម្មតាបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសព្វថ្ងៃ លេងហ្វេសប៊ុកក្នុងម៉ោងធ្វើការងារ ហើយពេលខ្លះលេងរហូតដល់មិនធ្វើការងារក៏មាន តែទោះជាយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះដែរ តើអនុញ្ញាតិអោយលេងក្នុងម៉ោងការងារឬទេ?

ស្វែងយល់ពី Bonding Interface របស់ Mikrotik

2016-10-20 chamroeunrith

ជាទូទៅ Router មួយ ឬ Switch មួយតែងតែមាន Interface Port ល្បឿនដូចៗគ្នាដែលជាហេតុធ្វើអោយមានបញ្ហា Bottle Neck សម្រាប់បញ្ហានេះ  Mikrotik បានបង្កើត Feature មួយឈ្មោះថា Bonding Interface ដែលអាចផ្គួប Network Port 2 ធ្វើជា Backbone មួយ។

ស្វែងយល់ពី Mikrotik VPN

2016-10-19 chamroeunrith

VPN ជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចអោយ កុំព្យូទ័រដែលជាNetwork ខាងក្រៅអាចក្លាយជាសមាជិករបស់ណិតវើកណាមួយ ដោយការប្រើប្រាស់ Remote និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការ Encrypt ទិន្នន័យរវាង VPN Server និង VPN Client។

ស្វែងយល់ពី Hotspot របស់ Mikrotik

2016-10-17 chamroeunrith

Hotspot មិនមែនជា Wifi ដែលអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនយល់ច្រលំ។ Hotspot ជា Authentication Method មួយដែលអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលនូវ ឈ្មោះនិងលេខសំងាត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បណ្តោះអាសន្នរយះពេលខ្លី វាខុសពី Wifi ដែលប្រើប្រាស់ Authentication Method ប្រភេទ WPA ដាក់លេខកូដចូលរួចហើយប្រើប្រាស់រហូតទាល់តែ Wifi ប្តូលេខកូដទើបប្រើប្រាស់លែងបាន។

ស្វែងយល់ពី Queue របស់ Mikrotik

2016-10-16 chamroeunrith

ជាញឹកញាប់អ្នកធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយច្បាស់ជាជួបប្រទះនិងរឿង អ៊ីនធឺណិតដើរយឺតដោយសារមានអ្នកខ្លះលួចដោនឡូតយកតែម្នាក់ឯងដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗជាដើមដូចជា Internet Download Manger។

ការប្រើប្រាស់ DNAT, SNAT, PAT នៅក្នុង Mikrotik

2016-10-15 chamroeunrith

នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយជៀសមិនផុតពីមាន Server និង Camera សុវត្ថិភាពជាដើម និងពេលខ្លះថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាស់ជាងចង់ប្រើប្រាស់ Internet មើលកាមេរ៉ានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាដើម។ចំនុចទាំងនេះជាការងារដែលអាយធីត្រូវតែធ្វើ។

ការប្រើប្រាស់ Mikrotik សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុនតូចៗ

2016-10-14 chamroeunrith

បច្ចុប្បន្ននេះ អ៊ីនធឺណិតមានស្ទើគ្រប់ផ្ទះ តែម្ចាស់ផ្ទះតែងតែនិយាយថា អ៊ីនធឺណិតមិនដើរទាល់តែ បិទបើក Router ឬ ដកភ្លើង Router ចេញ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងនិយាយថាអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុននេះប្រើមិនកើត ក្រុមហ៊ុននោះប្រើមិនកើតផងដែរ។បើទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាទាំងនេះវាកើតមានឡើងដោយសារតែ Router នៅតាមផ្ទះរបស់យើងវាក្តៅធ្វើអោយវាលែងដើរឬដើរគាំងដោយប្រការណាមួយ។

ស្វែងយល់ពី Mikrotik Basic Command

2016-10-13 chamroeunrith

Mikrotik ជាប្រភេទ Router OS ដែលប្រើប្រាស់ Linux Kernel អាច Flash ROM ថ្មីចូលបាន ឬ Upgrade Firmware ផ្សេងៗបានតាមរយះ usb/sdcard ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Router ឬ តាមរយះ OTG USB។

ស្វែងយល់ពី Mikrotik Router

2016-10-10 chamroeunrith

Mikrotik ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយសារតែវាជាប្រភេទ Enterprise Standard និងមានតម្លៃសមរម្យ។ Mikrotik Router OS ជាប្រភេទ Linux ម្យ៉ាងដែលមានទំហំតិចជាង 100MB អាចយកមក Setup នៅលើ Device ផ្សេងៗបានដូចជានៅលើកុំព្យូទ័រដើម្បីអោយវាដើរតួជា Router បាន។