ដោះស្រាយបញ្ហា jQuery មិនដំណើរនៅលើ Electron

2017-04-19 Samkhann Seang

jQuery គឺជា Library ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី Web។ ថ្វីត្បិតតែ Electron អនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់ភាសា Web ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី Desktop ប៉ុន្តែមានចំនុចខ្លះអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដែលធ្លាប់ប្រើលើកម្មវិធី Web ទាំងស្រុងនោះទេ។ ជាក់ស្តែងការតម្លើង jQuery នៅលើ Electron មានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការតម្លើងនៅលើកម្មវិធី Web ធម្មតា។​ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការតម្លើង jQuery នៅលើ Electron ដោយត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា jQuery មិនដំណើរនៅលើ Electron។

របៀបបង្កើត Hover Effect ជាមួយភាសា jquery

2017-01-26 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree និយាយពីការប្រើប្រាស់ស្ទាយ Hover Effect  នៅលើគេហទំព័រ ដូចជាការកំនត់រូបភាពអោយមានលក្ខណះប្រែប្រួល នឹងការផ្លាស់ប្តូរូបរាងនៃទ្រង់ទ្រាយរូបភាព។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះផងដែរ Techfree នឹងធ្វើលើកយកស្ទាយ hover effect​​ មួយចំនួនដោយប្រើភាសា jquery បូកបញ្ចូលជាមួយភាសា css មក បង្ហាញជូន លោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

របៀបបង្កើត Place holder animation with jquery

2017-01-09 Khemarak In

អត្តបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកពីរបៀបបង្កើត Place holder animation ដោយប្រើជាមួយភាសា jquery។ Place holder animation នេះគឺគេពេញនិយមប្រើនៅក្នុង ទំរង់បញ្ចូលបញ្ចូលនិន្ន័យ ឬ អក្ស(Form input)។ ហើយក្នុងចំនុចនេះផងដែល Techfree នឹងធ្វើបញ្ចូលស្ទាយ Place holder នេះអោយមានចលនានឹងមានភាពទាកទាញជាងមុន  នៅផ្នែកខាងក្រោម Techfree នឹងធ្វើការលើជាឩទាហរណ៍មកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖។

របៀបបង្កើត flowchart ជាមួយ jQuery

2016-12-27 techfree

គំនូសតាងផ្សេងៗ ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ពន្យល់ពីអ្វីមួយ អោយមានភាពងាយស្រួលយល់។ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូសគំនូសតាងផ្សេងៗ (flow chart) ដោយប្រើប្រាស់ Javascript។ 

របៀបប្រើប្រាស់ jQuery

2016-11-16 techfree

jQuery គឺជា JavaScript Library បានបង្កើតឡើងដោយលោក John Resig ក្នុងឆ្នាំ 2006។ jQuery ជួយសំរួលច្រើនដល់ការសរសេរ JavaScript បានលឿន និងអាចប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) ល្បីៗទាំងអស់។

របៀបប្រើ Selector នៅក្នុង Jquery

2016-11-08 techfree

Jquery Selector គឺជាមុខងារដែលធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់នៃធាតុត្រូវនឹង DOM (Document Object Model)ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយ។ Selector ត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសធាតុរបស់ HTML មួយ ឬ ច្រើនដោយប្រើ jQuery ។

របៀបបង្កើត Autocomplete ជាមួយ JQuery UI

2016-10-24 Sross Viech

នៅក្នុងគេហទំព័រមួយគឺត្រូវតែមានប្រអប់ស្វែងរកដើម្បីងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចំនាយពេលវេលា ក្នុងការស្វែងរកអ្វីមួួយ ។ យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពី Autocomplete ដែលវាគឺជាចំនេះដឹងមួយដែរដែលគេប្រើវាសំរាប់ ស្វែងរកពាក្យដែលស្រដៀង រឺក៍ពាក្យដែលផ្ដើមដោយអក្សរដែលយើងបញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក (Search Box) នោះវានឹងលេចឡើងនូវពាក្យដែលផ្ដើមជាមួយនឹងអក្សរដែល យើងបានបញ្ចូលនោះភ្លាមៗ។

ទាញយកតម្លៃនៃ HTML Form ដោយប្រើ jQuery

2016-10-06 Samkhann Seang

Form គឺជាធាតុនៃ HTML មួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួល និងបង្ហាញទិន្ន័យ។ ប៉ុន្តែតួនាទីពិតប្រាកដរបស់វាគ្រាន់តែជា«កន្លែង»ទទួល ឬបង្ហាញប៉ុណ្ណោះទេ។ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបាន គេត្រូវប្រើវាផ្សំជាមួយនឹងភាសាដទៃទៀតដូចជា Javascript, PHP(ការទទួលទិន្ន័យដើម្បីផ្ទុកក្នុង Database)។

របៀបប្រើប្រាស់ JQuery Event

2016-10-06 Hoeun Bunna

Techfree ធ្លាប់បានលើកយកអត្ថបទ “ជំហានដំបូងនៃការប្រើប្រាស់ JQuery”  អំពីJQuery ម្តងរួចមកហើយ។ អត្ថបទនេះនឹងលើកយកការប្រើប្រាស់ Event មួយចំនួននៅក្នុង JQuery មកបង្ហាះ។ Event មានន័យថា ការកើតឡើងនូវសកម្មភាពអ្វីមួយ ដូចជា ចុច ចុចពីរដង ជាដើម។

1 2