កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ដោះស្រាយបញ្ហា jQuery មិនដំណើរនៅលើ Electron

jQuery គឺជា Library ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី Web។ ថ្វីត្បិតតែ Electron អនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់ភាសា Web ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី Desktop ប៉ុន្តែមានចំនុចខ្លះអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដែលធ្លាប់ប្រើលើកម្មវិធី Web ទាំងស្រុងនោះទេ។ ជាក់ស្តែងការតម្លើង jQuery នៅលើ Electron មានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការតម្លើងនៅលើកម្មវិធី Web ធម្មតា។​ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការតម្លើង jQuery នៅលើ Electron ដោយត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា jQuery មិនដំណើរនៅលើ Electron។

ការរចនា

របៀបបង្កើត Hover Effect ជាមួយភាសា jquery

អត្ថបទនេះ Techfree និយាយពីការប្រើប្រាស់ស្ទាយ Hover Effect  នៅលើគេហទំព័រ ដូចជាការកំនត់រូបភាពអោយមានលក្ខណះប្រែប្រួល នឹងការផ្លាស់ប្តូរូបរាងនៃទ្រង់ទ្រាយរូបភាព។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះផងដែរ Techfree នឹងធ្វើលើកយកស្ទាយ hover effect​​ មួយចំនួនដោយប្រើភាសា jquery បូកបញ្ចូលជាមួយភាសា css មក បង្ហាញជូន លោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

ការរចនា

របៀបបង្កើត Place holder animation with jquery

អត្តបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកពីរបៀបបង្កើត Place holder animation ដោយប្រើជាមួយភាសា jquery។ Place holder animation នេះគឺគេពេញនិយមប្រើនៅក្នុង ទំរង់បញ្ចូលបញ្ចូលនិន្ន័យ ឬ អក្ស(Form input)។ ហើយក្នុងចំនុចនេះផងដែល Techfree នឹងធ្វើបញ្ចូលស្ទាយ Place holder នេះអោយមានចលនានឹងមានភាពទាកទាញជាងមុន  នៅផ្នែកខាងក្រោម Techfree នឹងធ្វើការលើជាឩទាហរណ៍មកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបបង្កើត flowchart ជាមួយ jQuery

គំនូសតាងផ្សេងៗ ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ពន្យល់ពីអ្វីមួយ អោយមានភាពងាយស្រួលយល់។ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូសគំនូសតាងផ្សេងៗ (flow chart) ដោយប្រើប្រាស់ Javascript។ 

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបប្រើប្រាស់ jQuery

jQuery គឺជា JavaScript Library បានបង្កើតឡើងដោយលោក John Resig ក្នុងឆ្នាំ 2006។ jQuery ជួយសំរួលច្រើនដល់ការសរសេរ JavaScript បានលឿន និងអាចប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) ល្បីៗទាំងអស់។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបប្រើ Selector នៅក្នុង Jquery

Jquery Selector គឺជាមុខងារដែលធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់នៃធាតុត្រូវនឹង DOM (Document Object Model)ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយ។ Selector ត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសធាតុរបស់ HTML មួយ ឬ ច្រើនដោយប្រើ jQuery ។

ព័ត៌មាន

របៀបបង្កើត Autocomplete ជាមួយ JQuery UI

នៅក្នុងគេហទំព័រមួយគឺត្រូវតែមានប្រអប់ស្វែងរកដើម្បីងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចំនាយពេលវេលា ក្នុងការស្វែងរកអ្វីមួួយ ។ យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពី Autocomplete ដែលវាគឺជាចំនេះដឹងមួយដែរដែលគេប្រើវាសំរាប់ ស្វែងរកពាក្យដែលស្រដៀង រឺក៍ពាក្យដែលផ្ដើមដោយអក្សរដែលយើងបញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក (Search Box) នោះវានឹងលេចឡើងនូវពាក្យដែលផ្ដើមជាមួយនឹងអក្សរដែល យើងបានបញ្ចូលនោះភ្លាមៗ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

ទាញយកតម្លៃនៃ HTML Form ដោយប្រើ jQuery

Form គឺជាធាតុនៃ HTML មួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួល និងបង្ហាញទិន្ន័យ។ ប៉ុន្តែតួនាទីពិតប្រាកដរបស់វាគ្រាន់តែជា«កន្លែង»ទទួល ឬបង្ហាញប៉ុណ្ណោះទេ។ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបាន គេត្រូវប្រើវាផ្សំជាមួយនឹងភាសាដទៃទៀតដូចជា Javascript, PHP(ការទទួលទិន្ន័យដើម្បីផ្ទុកក្នុង Database)។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបប្រើប្រាស់ JQuery Event

Techfree ធ្លាប់បានលើកយកអត្ថបទ “ជំហានដំបូងនៃការប្រើប្រាស់ JQuery”  អំពីJQuery ម្តងរួចមកហើយ។ អត្ថបទនេះនឹងលើកយកការប្រើប្រាស់ Event មួយចំនួននៅក្នុង JQuery មកបង្ហាះ។ Event មានន័យថា ការកើតឡើងនូវសកម្មភាពអ្វីមួយ ដូចជា ចុច ចុចពីរដង ជាដើម។