វិធីថតទិដ្ឋភាពទាំងមូល “Panorama” ជាមួយ Android

2016-12-16 Phearom Prom

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់រួចមកហើយពី វិធីរក្សារូបថតនៅក្នុង Android ហើយអាចមើលនៅគ្រប់ទីកន្លែង និងការ បង្កើតរូបថតមានចលនារស់រវើកនៅក្នុង Android នៅក្នុងអត្ថបទមុន។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងចេះពីវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីថតទិដ្ឋភាពទាំងមូលបាន។

បង្កើតរូបថតមានចលនារស់រវើកនៅក្នុង Android

2016-11-22 Phearom Prom

អត្ថបទមុន Techfree បានរៀបរាប់ពី វិធីរក្សារូបថតនៅក្នុង Android ហើយអាចមើលនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការ បង្កើតរូបថតមានចលនារស់រវើកនៅក្នុង Androidd។

តើមានមុខងារអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 7.0 Nougat ជំនាន់ថ្មី?

2016-08-26 Samkhann Seang

Android គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសម្រាប់ស្មាតហ្វូនដ៏ធំមួយដែលសម្បូរទៅដោយមុខងារពិសេសៗ និងកម្មវិធីដែលដាក់ឲ្យទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃជាច្រើន។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Google មួយនេះបានក្លាយជាជម្រើសរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកធំៗជាច្រើនដូចជា Samsung, Sony, LG, Huawei, HTC … ជាដើម។