បង្កើតរូបថតមានចលនារស់រវើកនៅក្នុង Android

អត្ថបទមុន Techfree បានរៀបរាប់ពី វិធីរក្សារូបថតនៅក្នុង Android ហើយអាចមើលនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការ បង្កើតរូបថតមានចលនារស់រវើកនៅក្នុង Androidd។

ដើម្បីអោយរូបថតរបស់អ្នកស្រស់ស្អាត ឬមានចលនា។ Google Photos អាចជួយអ្នកក្នុងការបង្កើតវីដេអូ ឬរូបភាពមានចលនា (gif) និងរូបថតមានចលនាអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត។ សូមធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

១) ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Google Photos (ដូចរូប)

google-photos

២) បន្ទាប់មកចុចលើ Assistant រួចចុចលើ Animation

animation1

៣) បន្ទាប់មកធ្វើការជ្រើសរើសរូបថត ឬវីដេអូចាប់ពី ២ ទៅ ៥០ រួចចុចលើ CREATE ដើម្បីបង្កើត

animation2

៤) នោះវានឹងធ្វើការបង្កើត ហើយរង់ចាំរហូតដល់ការបង្កើតបានបញ្ចប់

animation3

៥) បន្ទាប់ពីបង្កើតរួចរាល់ ចូលទៅកាន់ Albums ហើយចុចនៅលើថត Animations ដើម្បីមើលរូបថតមានចលនាដែលង្នកបានបង្កើត។

animation