PHP គឺជាភាសាស្គ្រីប និងការបកប្រែដែលអាចប្រើបានដោយសេរីនិងប្រើជាចម្បងនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់លីនុច។

ចំនុចល្អៗដែលគួរអនុវត្តក្នុងភាសា PHP (វគ្គ១)

php_guidelineអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកសរសេរកម្មវិធីក្នុងភាសា PHP អំពីគន្លឹះសំខាន់ខ្លះៗ ដើម្បីឲ្យកូដមានលក្ខណៈស្តង់ដា ដំណើរការលឿន និងមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការគ្រប់គ្រងកូដ ។ ទាំងអស់នេះ គឺជាគន្លឹះខ្លីៗ ដែលអ្នកគួរដឹង៖

 

 

អំពី Array នៅក្នុងភាសា PHP

phplogoArray គឺជាធាតុអថេរពិសេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកធាតុអថេរផ្សេងទៀតដូចជា ធាតុអថេរជាអក្សរ(string) ធាតុអថេរជាចំនួន(integer)ជាដើម។ ធាតុរបស់ Array គឺចាប់ផ្តើមពីលេខ ០ ដែលគេហៅថា index។ នៅក្នុងភាសា PHP ត្រូវបានគេបង្កើតដោយចាប់ផ្តើមជាមួយ array()។ អ្នកអាចបន្ថែមធាតុទៅក្នុង array បានដោយប្រើសញ្ញា “” នៅពេលធាតុអថេរជាអក្សរ(string) តែមិនបាច់ប្រើសញ្ញា “” ទេនៅពេលបន្ថែមធាតុអថេរជាចំនួន(integer)។អ្នកត្រូវចងចាំថាធាតុនីមួយៗនៅក្នុង array ត្រូវតែបំបែកដោយសញ្ញាក្បៀស ,។

របៀបនៃការតភ្ជាប់ទៅកាន់ MySQL database ដោយប្រើប្រាស់ភាសា PHP

ddddមុននឹងអ្នកអាចធ្វើការបង្ហាញនូវទិន្នន័យដែលបានទាញយកមកពី MySQL database នោះ ចាំបាច់បំផុត គឺអ្នកត្រូវដឹងអំពីរបៀបនៃការតភ្ចាប់ទៅកាន់ MySQL។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបធ្វើការតភ្ជាប់ ទៅកាន់ MySQL ដោយប្រើប្រាស់ភាសា PHP ។ ចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលអ្នកនឹងត្រូវធ្វើនោះគឺ ការតភ្ជាប់ទៅកាន់ទិន្នន័យ (database) ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះបាន គឺអ្នកចាំបាច់ត្រូវប្រើនូវ function មួយដែលគេអោយឈ្មោះថា mysql_connect() ។ function មួយនេះនឹងធ្វើការបញ្ជូនត្រលប់មកវិញនូវ ប្រភពព័ត៌មានមួយដែលអាចធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់មូលដ្ឋាននៃទិន្នន័យ (database connection) ។

របៀបភ្ជាប់ទៅកាន់ Database តាមរយៈ PDO ជាមួយនឹង PHP

php-pdoដើម្បីប្រើ PDO បាន PHP របស់អ្នកត្រូវតែមាន version 5.0 ឡើងទៅ។ ខាងក្រោមនេះ Techfree នឹងបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់ទៅកាន់ Database តាមរយៈ PDO ជាមួយនឹង PHP៖

 

 

 

របៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ឯកសារ (File) ជាមូយ PHP

php_file_textក្នុងចំនុចនេះTechfree នឹងធ្វើការបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀប បង្កើត លុប កែប្រែ ឯកសារដែលធ្វើការជាមួយ Text file នៅលើ PHP។ Text File គឺជាFile ដែលអាចបើកមើលបានឧទាហរណ៍ file text  ដែលអាចមើលបានជាមួួយ Editor ធម្មតា ដូចជា Notepad , subline, atome នឹង Edior ដ៏ទៃផ្សេងទៀតហើយ File គឺសំខាន់សំរាប់អ្នក  Develop web Application ផ្សេងៗ។ ជាញឹកញាប់ត្រូវការបើក នឹង ដំណើរការលើ Text File សំរាប់ កិច្ចការផ្សេងគ្នា។

 

របៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ទិន្នន័យ ក្នុងPHP ភ្ជាប់ជាមួយ Database

feacture_imageនៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប បង្កើត លុប កែប្រែ ទិន្នន័យជាមួយ PHP។ មុនចូលទៅ ដល់កូដខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជា PHP។ PHP ជាភាសា Programming  ដែលគេនិយមប្រើជាងគេមួយ  សម្រាប់បង្កើតគេហទំព័រមិនតែប៉ុន្នោះ PHP  មានលក្ខណះជា Dynamic ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើ HTML។

 

 

ស្វែងយល់ពី SESSION និង COOKIE នៅក្នុងភាសា PHP

php_session_cookie_1030x438ក្នុងអត្ថបទមុនៗ  Techfree បានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ COOKIE ក្នុង JavaScript រួចមកហើយ។ យ៉ាងណាមិញ នៅក្នុងភាសា PHP ក៏មានប្រើ COOKIE ផងដែរ រួមទាំង SESSION ទៀតផង។ ការប្រើប្រាស់ SESSION និងCOOKIE មានប្រយោជន៍ទៅតាម ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ក្នុងភាសា PHP ។  ក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញពីភាពខុសគ្នា និងការប្រើប្រាស់ SESSION និង COOKIE នៅក្នុងភាសា PHP ស្របទៅតាមតំរូវ ការនៅក្នុងគំរោង (Project) នានារបស់អ្នកសរសេរកម្មវិធី (Programmer) ។

 

របៀបភ្ជាប់រូបភាពពីរបញ្ចូលគ្នាក្នុងភាសា PHP

imagemerg_featureimgថ្ងៃនេះ Techfree នឹងលើកយករបៀបភ្ជាប់រូបភាពពីរបញ្ចូលគ្នាដោយប្រើប្រាស់ភាសា PHP ។ នៅក្នុងភាសា PHP មាន មុខងារ(function) មួយសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងភ្ជាប់រូបភាពពីរបញ្ចូលគ្នាដោយប្រើ imagecopymerge() ។

 

 

របៀបស្វែងរកពាក្យ នៅក្នុងភាសាPHP

image_feactureអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកពី របៀបស្វែងរកពាក្យ(word) ដែលប្រើជាមូយភាសា PHP។ មុននឹងចូលទៅដល់ការសរសេរកូដអ្វីដែលលោកអ្នកគួដឹងនោះគឺមុខងាររបស់ Parameter មួយចំនូនដែលជា Parameter របស់preg_match_all () Function វាជាកន្សោមដែលជាលក្ខណៈរួម(global) ។

 

 

របៀបសរសេរកូដ ផ្ញើ អ៊ីម៉េល ជាមួយនឹង ភាសា PHP

at_email_figកន្លងមកអ្នកតែងតែធ្លាប់បានទស្សនានូវ គេហទំព័រ ជាច្រើនដែលបានតាំងបង្ហាញនូវ ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន រឺស្ថាប័ននានា។ នៅក្នុងនោះផងដែរ តើអ្នកធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៏អំពី ទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា CONTACT រឺក៏ CONTACT US  ដែររឺទេ? ជាទូទៅ នៅក្នុងទំព័រនោះគឺតែងតែមាន ទំរង់មួយដែលអាចអោយអ្នកបំពេញនូវ ឈ្មោះ អ៊ីម៉េល ចំណងជើង និងខ្លឹមសារ ព្រមទាំងមានប៊ូតុងមួយដែលយើងតែងតែឃើញជាភាសាអង់គ្លេសថា SEND រឺក៏ SUBMIT ។

 

របៀបបង្កើតឯកសារ CSV ជាមួយនឹង PHP

csv-freatureCSV (comma-separated values) គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តសម្រាប់រក្សាទុកជាតារាងទិន្នន័យ រវាងកម្មវិធីមួយ។ ការរក្សាទុកមានចំនួនតិចឬច្រើនដែលបំបែកដោយសញ្ញាក្បៀស( , )។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបបង្កើតឯកសារ CSV (csv file) ជាមួយនឹងភាសា PHP។

 

 

របៀបទាញយកទិន្នន័យ GPS ពីរូបថតជាមួយ PHP

exifតើអ្នកដឹងទេថាក្រៅពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនឹងភ្នែកទទេ រូបថតរបស់អ្នកអាចមានបង្កប់នូវពត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀត? ពិតណាស់រូបថតដែលត្រូវបានថតដោយឧបករណ៍ទំនើបៗដូចជា ស្មាតហ្វូន ថេប្លេត ឬម៉ាសុីនថតជំនាន់ក្រោយមានបំពាក់នូវមុខងារ Geo Tag ឬ Location Tag (អាស្រ័យលើឧបករណ៍) ដែលមានសមត្ថភាពរក្សាទុកនូវព័ត៌មានទីតាំងជាក់ស្តែងនៃរូបថត (Latitude និង Longitude)។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបទាញយកទិន្នន័យ GPS ពីរូបថតដោយប្រើប្រាស់ភាសា PHP។ ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យ Latitude និង Longitude របស់រូបថត

របៀបបង្កើត QR Code ជាមួយភាសា PHP

qrcode_featureQR Code នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងតែមានការ ចាប់ អារម្មណ៏អំពីសំណាក់ប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដោយសារវាមានភាពងាយស្រូល ហើយប្រើប្រាស់បាន ឆាប់រហ័ស ហើយយើងក៏អាចធ្វើការបញ្ចូលរូបភាពចូលទៅក្នុងនោះបានផងដែរ។ក្នុងអត្ថបទនេះTechfree នឹងធ្វើការបង្រៀន លោកអ្នកអំពីការបង្កើត QR Code នេះទៅតាមដំណាក់ការដូចខាងក្រោម៖

 

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ CURL ជាមួយភាសា PHP

phpcurlCURL គឺជាកម្មវិធីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យកូដភាសា PHP របស់អ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយ Server ច្រើនប្រភេទ និងច្រើន Protocol។ ដែលមានដូចជាៈ http, https, ftp, gopher, telnet, dict, file និង ldap។

 

 

ស្វែងយល់ពីការរបៀបប្រើប្រាស់ Composer នៅក្នុងគំរោង PHP

composerComposer គីជា Tool មួយ សំរាប់ការរៀបចំ Package  ឬ Libraries ឲ្យមានភាពអាស្រ័យទៅវិញទៅមក ដែលអនុញ្ញាតិឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់ install ឬ update ក្នុង Project នៅក្នុង PHP ។ ឧបមាថា ក្នុង Project របស់អ្នក ពឹងផ្អែកលើ Library មួយចំនួន ហើយ ក្នុងចំនោម Library ទាំងនេះ ពឹងផ្អែកទៅលើ Library ដទៃទៀតដែរ ។ ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់ Composer នឹងផ្តល់ ភាពងាយស្រួល ក្នុងការទាញយក Library ដែលត្រូវការ ស្របទៅតាម Version នៅក្នុង Project នោះ ៕ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទ PHP Framework ដូចជា Symfony, Laravel ជាដើម ។