គន្លឹះ និង​ដំណោះ​ស្រាយ​ផ្សេង​ៗដែល​មាន​ប្រ​យោជន៍​

បង្កើតរូបថតមានចលនារស់រវើកនៅក្នុង Android

2016-11-22 Phearom Prom

អត្ថបទមុន Techfree បានរៀបរាប់ពី វិធីរក្សារូបថតនៅក្នុង Android ហើយអាចមើលនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការ បង្កើតរូបថតមានចលនារស់រវើកនៅក្នុង Androidd។

របៀបប្រើប្រាស់ Virtual IP នៅលើ Network Card លីនុចតែមួយ

2016-11-22 chamroeunrith

IP Address ជាប្រភេទលេខសំគាល់អាសយដ្ឋានរបស់ កុំព្យូទ័រនិមួយៗ ព្រោះបើមិនមាន IP Address ទេកុំព្យូទ័រពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នា។ IP Address ស្ថិតនៅក្នុង Layer 3នៅក្នុងស្តង់ដារ ISO របស់ណិតវើក។

គ្រប់គ្រងគម្រោងតាមម៉ូដែល Kanban

2016-11-21 Samkhann Seang

កាលពីអត្ថបទមុនៗ អ្នកបានស្គាល់រួចមកហើយនូវម៉ូដែលនៃការគ្រប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដូចជា Agile និង Waterfall ជាដើម។ តាមរយៈអត្ថបទនេះ TechFree នឹងលើកយកម៉ូដែលមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Kanban មកធ្វើការបកស្រាយ។

របៀបចែក Partition HDD នៅក្នុងលីនុច

2016-11-21 chamroeunrith

ការចែក  HDD នៅក្នុងលីនុចពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ System Admin ដូចជាការកំណត់នៅផ្ទៃ HDD ការ format hdd អោយត្រូវទៅតាម File System ដែលលីនុចប្រើប្រាស់ជាដើម។

ស្វែងយល់ពី Work Breakdown Structure

2016-11-20 Samkhann Seang

គម្រោងមួយអាចទទួលជោគជ័យបាន លុះត្រាតែសមាជិកនិមួយៗនៅក្នុងក្រុមយល់ច្បាស់ពីគម្រោងទាំងមូល។ វាអាចជារឿងលំបាកមួយសម្រាប់សមាជិកម្នាក់ៗ ដែលគេត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីដែលគេនឹងត្រូវធ្វើ។ Work Breakdown Structure (WBS) គឺជាបច្ចេកទេសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រភេទនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងតូចធំ។

1 2 3 4 5 6 18