Symfony គឺជាសំណុំនៃ PHP component ហើយវាជា framework ដែលមានលក្ខណៈ open source ដែលយើងអាចប្រើបានក្នុងការបង្កើត Web Application បានផងដែរ។

របៀបតំឡើង Symfony 3

symfony-feature-imageក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយករបៀបនៃការតំឡើង Symfony 3 មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា។  មុននឹងតំឡើង Symfony បានដំបូងយើងត្រូវតំឡើង PHP Installer ជាមុនសិន។ PHP installer ជាកម្មវិធី PHP តូចមួយដែលយើងត្រូវតែតំឡើងដើម្បីតំឡើង Symfony Framework បាន។

 

 

ស្វែងយល់អំពី Controller នៅក្នុង Symfony

controllersymfonyនៅពេលណាដែលអ្នកបង្កើតទំព័រ នោះអ្នកត្រូវសរសេរកូដមួយចំនួនដែលផ្ទុកនូវតក្ក (logic) សម្រាប់ទំព័រនោះ។ បែបនេះនៅក្នុង Symfony គេហៅថា Controller ហើយវាគឺជា PHP function ដែលអាចអោយអ្នកយកមកប្រើនៅពេលបញ្ជូននូវការឆ្លើយតបចុងក្រោយ (final response object) ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។

 

 

ការបង្កើត និង ប្រើប្រាស់ Template នៅក្នុង Symfony

symfonytemplateប្រព័ន្ធពុម្ភ រឺក៏ templating system គ្រាន់តែជាផ្នែកមួយក្នុងចំនោមឧបករណ៏ (tools) ជាច្រើនទៀតក្នុង Symfony ហើយមុខងាររបស់វាគឺសាមញ្ញដែលអាចអោយយើងបង្ហាញនូវ HTML ចេញមកក្រៅដែលមានលក្ខណៈ dynamic និង ស្មុគស្មាញដូចនេះនៅទីបំផុតវានឹងធ្វើការបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបានផ្ញើរក្នុងអ៊ីម៉ែលរឺក៏អ្វីផ្សេងទៀត។

 

 

ស្វែងយល់អំពី Forms នៅក្នុង Symfony3

symfony-formSymfony ធ្វើការរួមបញ្ចូល Form component ដែលធ្វើអោយការប្រតិបត្តិការជាមួយ forms កាន់តែងាយស្រួល។ Symfony Form component ជា library មួយដែលមានភាពដាច់តែឯងដែលអាចប្រើបាននៅក្រៅនៃ project របស់ Symfony។

 

 

តើ FOSUserBundle នៅក្នុង Symfony ជាអ្វី?

fosuserbundleSymfony Security component ផ្ដល់នូវ framework ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងអាចបត់បែនគ្រប់កាលៈទេសៈ ដែលអាចធ្វើការ load users ពី configuration, database, រឺក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកនឹកស្រមៃចង់បាន។ FOSUserBundle បង្កើតឡើងដើម្បីរក្សាទុក users ក្នុង database អោយកាន់តែងាយស្រួលនិងរហ័ស។

 

 

ស្វែងយល់ពីការបង្កើតនិងប្រើប្រាស់ Database នៅក្នុង Symfony

feature-of-techfreeរាល់ព័ត៌មាននិងទិន្នន័យដែលបង្ហាញនៅលើ application គឺសុទ្ធតែមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងទៅនឹង Database ។ Symfony Framework បានរួមបញ្ចូលនូវ library មួយផ្សេងទៀតដែលហៅថា Doctrine ខណៈពេលដែលវាមិនបានបង្កើតនូវ component ដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹង database ។ គោលបំណងរបស់ Doctrine គឺមានតែមួយគត់គឺផ្ដល់អោយអ្នកនូវ tools ដ៏ពេញនិយមដើម្បីអោយទំនាក់ទំនងនៃ database កាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងមានភាពបត់បែន។

 

ការប្រើប្រាស់ DoctrineBundle នៅក្នុង Symfony

feature-of-techfreeDoctrine project ជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំនូវសំណុំនៃ PHP libraries ដែលសំដៅទៅលើការផ្ដល់នូវ persistence services និង functionality ដែលពាក់ព័ន្ធ។ គុណតម្លៃរបស់វាគឺមានដូចជា Object Relational Mapper ហើយនិង Database Abstraction Layer ។ Object relation mapper (ORM) សម្រាប់ PHP ដែលស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលនៃ database abstraction layer (DBAL)។ មួយក្នុងចំណោម key features របស់វាគឺ optional (ជម្រើស) ក្នុងការសរសេរ database queries ក្នុង proprietary object oriented SQL dialect ដែលហៅថា Doctrine Query Language (DQL) ដែលដាក់នាមដោយ Hibernates HQL ។

របៀបប្រើប្រាស់ MongoDB ជាមួយនឹង Symfony

mongodbMongoDB Object Document Mapper (ODM) គឺដូចទៅនឹង Doctrine2 ORM ដូចជា ដំណើរការការងារនិងទស្សនវិស័យរបស់វាផងដែរ។ Bundle គឺទំនេរដែលអាចរួមបញ្ចូលនូវ Doctrine MongoDB ODM ទៅកាន់ Symfony ដើម្បីអោយវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ configure និងប្រើប្រាស់។

 

 

របៀបប្រើ SonataAdminBundle នៅក្នុង Symfony3 (ភាគទី១)

feature-of-techfreeSonataAdminBundle គឺធ្វើការទៅលើផ្នែកនៃ Admin ហើយវាបានចែកចេញជា ៥ bundles៖ ទី១ SonataAdminBundle ផ្ទុកនូវ core libraries ហើយនិង services។ ទី២ SonataDoctrineORMAdminBundle រួមបញ្ចូល Doctrine ORM project ជាមួយនឹង core admin bundle។ ទី៣ SonataDoctrineMongoDBAdminBundle រួមបញ្ចូល MongoDB ជាមួយ core admin bundle។ ទី៤ SonataDoctrinePhpcrAdminBundle បញ្ចូល PHPCR ជាមួយ core admin bundle។ ទី៥ SonataPropelAdminBundle បញ្ចូល Propel ជាមួយ core admin bundle

 

របៀបប្រើ SonataAdminBundle នៅក្នុង Symfony3 (ភាគទី២)

feature-of-techfreeកាលពីភាគទី១ លោកអ្នកបានយល់និងដឹងអំពីវិធីតម្លើង និងការប្រើប្រាស់នូវ SonataAdminBundle រួចមកហើយ ដូចនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកមកស្វែងយល់អំពីការបង្កើត Admin វិញម្ដងថាតើ មុននឹងបានចេញជារូបរាង Admin តើត្រូវមានដំណាក់កាលអ្វីខ្លះ ហើយវាមានដំណើរការដូចម្ដេចខ្លះ?

 

 

របៀបប្រើ SonataAdminBundle នៅក្នុង Symfony3 (ភាគទី៣)

feature-of-techfreeបន្ទាប់ពីបង្កើត Admin រួចរាល់ហើយ ពេលនេះអ្នកត្រូវធ្វើការទៅលើ Form View ម្ដង ហើយនៅក្នុង Form View ក៏បែងចែកជាច្រើនដំណាក់កាលដូចទៅនឹង Admin ផងដែរ។ ដូចនេះដើម្បីអោយកាន់តែយល់ច្បាស់ សូមតាមដានទាំងអស់គ្នា៖

 

 

របៀបប្រើ SonataAdminBundle នៅក្នុង Symfony3 (ភាគទី៤)

feature-of-techfreeដូចដែលបានសន្យារួចមកហើយកាលពីភាគទី៣ ថាយើងខ្ញុំនឹងពន្យល់លោកអ្នកអំពី List View ដែលមានក្នុង SonataAdminBundle នៃ Symfony 3 ។ ក្រៅពីនេះ អ្នកក៏បានបង្កើតនូវ Admin interface មួយដែលអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ អាចធ្វើការ បង្កើត និង កែប្រែ នូវ blog posts និង categories របស់គេ ប៉ុន្តែទាំងនេះគឺវាមិនច្រើនទេក្នុងការកែប្រែប្រសិនបើ admin មិនមាន list នៃ blog posts។

 

ស្វែងយល់អំពី Validation នៅក្នុង Symfony 3

validation-symfonyValidation ជាកិច្ចការមួយដែលតែងតែមាននៅក្នុង web applications ។ ទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលរួចនៅក្នុង form ត្រូវតែធ្វើការ validated រឺផ្ទៀងផ្ទាត់។ ទិន្នន័យចាំបាច់ត្រូវធ្វើការ validate មុននឹងវាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង database រឺក៏ឆ្លងកាត់ទៅ web service ។

 

 

ស្វែងយល់អំពី Events និង Event Listeners ក្នុង Symfony3

eventeventlistenersកំឡុងពេលដែលដំណើរការនូវ Symfony application, ព្រឹត្តិការណ៏ជាច្រើនបានកើតឡើង។ Application របស់អ្នកអាចដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៏ទាំងអស់នោះបាននិងធ្វើការទទួលខុសត្រូវលើពួកគេដោយដំណើរការនូវកូដផ្សេងទៀត។

ព្រឹត្តិការណ៏ខាងក្នុងបានផ្ដល់ដោយ Symfony  ដោយខ្លួនវាផ្ទាល់គឺកំណត់នៅក្នុង KernelEvents class ។ ភាគី bundles និង libraries ក៏បានកើនឡើងនូវ ព្រឹត្តិការណ៏ ហើយ application របស់អ្នកផ្ទាល់អាចនឹងកើនឡើងនូវ custom events ជាលំដាប់ផងដែរ។