កំណត់ការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលវិស្សមកាលក្នុង Gmail

ខណៈពេលដែលអ្នកនៅឆ្ងាយ, ការឆ្លើយតបវិស្សមកាលរបស់ Gmail អាចផ្ញើការជូនដំណឹងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ីម៉ែលដែលអ្នកទទួលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ (និងឆ្លាតវៃ) ។

Gmail អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ការឆ្លើយដោយស្វ័យប្រវត្តិសំរាប់វិស្សមកាលមួយដោយងាយស្រួលដែលធ្វើការងារអស្ចារ្យ។ អ្នកអាចសូម្បីតែដាក់កម្រិតការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅមនុស្សរួចហើយ ក្នុងសៀវភៅអាសយដ្ឋាន Gmail របស់អ្នកដើម្បីជៀសវាងការឆ្លើយតបទៅនឹងសារឥតបានការម្តងម្កាលដែលអាចធ្វើឱ្យវាហួសទៅតម្រងរបស់ Gmail (អ៊ីម៉ែលបានបញ្ជួនទៅថតសារឥតបានការផងដែរ ជាសារមកតាមរយៈបញ្ជីសំបុត្ររួមដែលមិនទទួលបានការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិ) ។

ដើម្បីបង្កើតការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលប្រាប់អ្នកផ្ញើចំពោះអវត្តមានបណ្តោះអាសន្នរបស់អ្នកនិង ភាពមិនអាចតបបានភ្លាមៗទៅក្នុង Gmail តាមជំហានខាងក្រោម៖

១) ធ្វើការពិនិត្យចូលទៅកាន់ Gmail របស់អ្នក ហើយចូលទៅកាន់ Setting

២) សូមប្រាកដថាអ្នកនៅលើផ្ទាំង General ហើយទាញចុះក្រោមនឹងឃើញ Vacation responder

៣) ឥឡូវនេះធ្វើឱ្យប្រាកដថា Vacation responder on ត្រូវបានជ្រើសនៅក្រោម Vacation responder (ដូចរូប)

vacation-response

៤) បញ្ចូលប្រធានបទ (Subject) សមស្របនិងតួអត្ថបទសារ (Message body) (ដូចរូប)

៥) កំណត់កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនៅត្រង់ First day: (ដូចរូប)

៦) ធីក Last day: និងបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ដើម្បីបិទការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ដូចរូប)

៧) អោយ Gmail ផ្ញើការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិតែមនុស្សនៅក្នុងសៀវភៅអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកដោយធីកទៅលើ Only send a response to people in my Contacts (ដូចរូប)

៨) ចុចប៊ូតុង Save Changes ជាការស្រេច។