របៀបតំឡើងកម្មវិធី (app) ហ្វេសបុកសំរាប់ទំព័រហ្វេសបុក

អត្ថបទមុន Techfree បានរៀបរាប់អំពីការ បន្ថែមប៊ូតុង call-to-action (CTA) លើរូបភាពគម្របសំរាប់ទំព័រហ្វេសបុក។ ចំណែកឯនៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងលើកបង្ហាញអំពី របៀបតំឡើង Facebook app សំរាប់ទំព័រហ្វេសបុក។

កម្មវិធីមួយចំនួននៅលើហ្វេសបុកគឺអាចប្រើបានដើម្បីបន្ថែមទៅទំព័រហ្វេសបុករបស់អ្នក។ កម្មវិធីដែលអ្នកបន្ថែមនឹងបង្ហាញជាផ្ទាំងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃទំព័ររបស់អ្នក។ អាស្រ័យលើការកំណត់របស់កម្មវិធី, អ្នកប្រហែលជាអាចកែប្រែឈ្មោះនៃផ្ទាំងហើយនិងរូបភាពរបស់វាបាន។

របៀបតំឡើងកម្មវិធី (app) មួយនៅលើទំព័រហ្វេសបុក

១) វាយបញ្ចូលឈ្មោះកម្មវិធីនៅក្នុងរបារស្វែងរកនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រដើមហ្វេសបុករបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាកម្មវិធីអ្វីដែលអ្នកចង់បញ្ចូលនៅលើទំព័រហ្វេសបុករបស់អ្នក។

page-app

២) បន្ទាប់ពីស្វែងរកឃើញនូវកម្មវិធីដែលអ្នកចង់បានហើយ ចុចនៅលើកម្មវិធីនោះដើម្បីចូលទៅធ្វើការតំឡើង។ រួចចុចលើប៊ូតុង Use App ដើម្បីបន្ថែម (ដូចរូប)

page-app1

បន្ទាប់មកលោតផ្ទាំងមួយមករួចចុចលើប៊ូតុង Add Page Tab ដើម្បីបន្ថែមទៅលើទំព័រហ្វេសបុករបស់អ្នក

page-app2

៣) នោះអ្នកនឹងបានកម្មវិធីមួយដែលបានបន្ថែមនៅលើទំព័រហ្វេសបុករបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកធ្វើការបំពេញនូវរាល់ព័ត៌មានដែលចាំបាច់ រួចចុចលើប៊ូតុង Save Setting ដើប្បីរក្សាទុកជាការស្រេច។

page-app3

របៀបលុប និងកែប្រែកម្មវិធី (app) ដែលយើងបានតំឡើង

១) ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសបុករបស់អ្នក រួចទៅកាន់ Setting ហើយចុចទៅលើ App នៅខាងក្រោមជួរខាងឆ្វេង បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញា (សញ្ញាព្រួញ) ដើម្បីលុបកម្មវិធីដែលបានតំឡើងរួចចុច Yes ជាការស្រេច។

page-app4

២) ដើម្បីធ្វើការកែប្រែ សូមចុចទៅលើពាក្យ Edit Setting រួចកែប្រែអ្វីដែលអ្នកចង់កែប្រែ បន្ទាប់មកចុច OK

page-app4-copy