រថយន្ត Audi ស៊េរីថ្មីបំពាក់ដោយ បច្ចេកវិទ្យាតាមដាន ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍

2016-08-16 Samkhann Seang

V2I (Vehicle to Infrastructure) គឺជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មួយដែលនឹងត្រូវបំពាក់លើរថយន្តទំនើប Audi ជំនាន់ឆ្នាំ 2017 ។ បច្ចេកវិទ្យានេះមានសមត្ថភាពភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរថយន្ត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកបើកបរអំពីរយៈពេលដែលនៅសល់មុននឹងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ប្តូរទៅពណ៌ផ្សេង។