របៀបបំលែងឯកសារ HTML ទៅជា PDF ជាមួយនឹង wkhtmltopdf

2016-11-20 techfree

ថ្ងៃនេះ Techfree នឹងលើកយកកម្មវិធីមួយដែលអាចបំលែងឯកសារ HTML ទៅជា ឯកសារ PDF ដែលមានឈ្មោះថា wkhtmltopdf ។ តើអ្វីទៅជា wkhtmltopdf? wkhtmltopdf គឺជាកម្មវិធីបើកចំហរមួយ(Open Source LGPLv3) ដែលអាចឲ្យយើងបំលែងឯកសារ HTML ទៅជា ឯកសារ PDF។

របៀបបង្កើត PDF ជាមួយនឹង NodeJS

2016-11-07 techfree

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកពីរបៀបធ្វើ PDF ជាមួយ NodeJS ដោយប្រើ module pdfkit. pdfkit គឺជាបណ្ណាល័យរបស់ Node សម្រាប់បង្កើតឯកសារជា PDF។ pdfkit ត្រូវបានសរសរឡើងដោយ Coffeescript ប៉ុន្តែយើងអាចទាញយក API របស់វាមកប្រើបាន។ យើងអាចស្វែងរក  pdfkit នៅក្នុង npm ហើយធ្វើការតំលើងដោយវាយពាក្យបញ្ជា npm install pdfkit

ការដាក់បង្ហាញឯកសារជា PDF នៅលើគេហទំព័រ

2016-10-17 Sary Chreoun

នៅលើវេបសាយរបស់យើង អាចបង្ហាញឯកសារជា អត្ថបទ រូបភាព ហើយសូម្បីតែឯកសារ PDF បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយការប្រើកូដ HTML សាមញ្ញក្នុងការតភ្ជាប់ទៅកាន់ឯកសារ PDF ។

កាត់ ភ្ជាប់ ទាញយក ឯកសារ PDF ជាមួយកម្មវិធី PDFsam Basic

2016-07-04 techfree

PDFsam Basic គឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងឯកសារPDFមួយល្អដែលអាចប្រើជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows, Mac OS, Linux។ អ្នកអាចទាញនិងតំលើងកម្មវិធីពីកន្លែងនេះ។

វិធីផ្លាស់ប្តូរ ឯកសារPDF ទៅឬមកពី រូបភាព ជាមួយកម្មវិធី Imagemagick

2016-07-02 techfree

Imagemagick គឺជាកម្មវីធីគ្រប់គ្រងរូបភាពឬឯកសារដែលអ្នកអាចយកមកប្រើដោយមិនបាច់ចំណាយថវិការទិញ។ Imagemagick មានមុខងារច្រើន តែអត្ថបទនេះពន្យល់តែពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរ ឯកសារPDF ទៅឬមកពី រូបភាពតែប៉ុណ្ណោះ។  ជាធម្មតាអ្នកមិនអាចផុសឯកសារPDFនៅលើហ្វេសបុក (Facebook)បានដោយផ្ទាល់ទេ។ តែអ្នកផុសរូបភាព នៅលើហ្វេសបុកបាន។ ដូចនេះអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្តូរឯកសារPDFទៅជារូបភាពជាមុនសិន មុននឹងផុសលើហ្វេសបុក។