របៀបបង្កើតស្ទាយរូបមានចលនាដោយប្រើ floating.js

2017-01-05 Khemarak In

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកអំពីការដាក់រូបអោយមានចលនានៅលើគេហទំព័រដោយប្រើ Floating js ។ ការលេងស្ទាយគឺជាចំនុចមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់មានភាពទាក់ទាញ។វិធីនេះគឺងាយស្រូលនឹងរហ័សដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការអនុវត្ត៏តាមដូចខាងក្រោម៖

បង្កើនសោភ័នភាពគេហទំព័រជាមួយ ScrollMagic

2016-10-13 Samkhann Seang

ScrollMagic គឹជា Library មួយនៃភាសា Javascript ដែលមានមុខងារពិសេសក្នុងការរចនាគេហទំព័រ ដោយដាក់បន្ថែមនូវសកម្មភាពរស់រវើកនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាញ Scroll Bar ចុះ ឬឡើងដើម្បីមើលព័ត៌មានផ្សេងៗនៅផ្នែកខាងក្រោម ឬខាងលើនៃគេហទំព័រ។

កម្មវិធីដែលពេញនិយមសម្រាប់បង្កើតវីដេអូ

2016-09-27 Hoeun Bunna

ជាទូទៅមិនថា អង្គការ ស្ថាប័ន ឬ រាល់អាជីវកម្មទាំងទ្បាយណានោះទេ គឺតែងតែចង់ឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនមានការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធិភាព។ ការធ្វើខិតប័ណ្ណចែកចាយ ស្លាកពាណិជ្ជកម្មនៅតាមដងផ្លូវ ការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្តាញសង្គម (Facebook, Twitter…) និងការបង្កើតជាលក្ខណៈវីដេអូគឺសុទ្ធតែល្អសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពខាងលេី។ ដូច្នេះអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអំពីកម្មវិធីពេញនិយមសម្រាប់បង្តើតវីដេអូនូវការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងបាន។

បង្កើតជីវចលសំរាប់អក្សរ ឬរូបភាពជាមួយ Animate.CSS

2016-08-29 techfree

ដើម្បីធ្វើអោយវេបសាយអោយរស់រវើក និងមានភាពទាក់ទាញ ការបង្កើតជីវចលសំរាប់អក្សរ រូបភាព ឬផ្នែកណាមួយនៅក្នុងវេបសាយ គឺជារឿងចាំបាច់។ អត្ថបទនេះបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតជីវចលជាមួយនឹង Animate.CSS។

បង្កើតគំនូរជីវចល ជាមួយកម្មវិធី OpenToonz

2016-08-23 techfree

ការបង្កើតគំនូរជីវចលគឺជារឿងដែលលំបាក ហើយស្មុគស្មាញ។ ដើម្បីបង្កើតគំនូរជីវចលដែលមានគុណភាពល្អចាំបាច់ត្រូវប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមកជំនួយ។ ក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងលើកយកកម្មវិធីមួយដែលក្រុមហ៊ុន ផលិតគំនូរជីវចលល្បីធ្លាប់ប្រើដើម្បីផលិតរឿងគំនូរជីចល។