ស្វែងយល់ពី Web Administrator របស់លីនុច

2016-09-24 chamroeunrith

Web Administrator: ត្រូវបានគេហៅកាត់ថា Webmin វាមានសារះប្រយោជន៏ច្រើនសម្រាប់ Administrator Remote ចូលទៅ រៀបចំលីនុចតាមរយះ Web base, អ្នកគ្រប់គ្រង អាចប្រើប្រាស់វាដើម្បី Remote ចូលពីចំងាយបានដូច Remote តាម SSH Server។

ស្វែងយល់ពី Logical Volume Management របស់លីនុច (Linux)

2016-09-23 chamroeunrith

ការរៀបចំផ្ទៃ HDD សម្រាប់ Server មួយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ System Administrator ។ នៅពេលដែលត្រូវថែម HDD ម្តងៗត្រូវចំណាយពេល Copyឯកសារចាស់ដាក់ចូលHDD ថ្មី សិន រួចហើយបានយកមកជំនួស HDD ចាស់ ។ ត្រូវការ Format HDD ទៀត មិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវ បិទម៉ាស៊ីន Server សិនមុនពេលដាក់ HDD ថែម។

ស្វែងយល់តើអ្វីទៅជា Docker ?

2016-09-23 chamroeunrith

ហេតុអ្វីបានជា Digital Ocean, Amazone Web Service បង្កើត VPS មួយលឿន?  Setup Vmware មួយវិញចំណាយពេលយ៉ាងតិច២០នាទីទំរាំបាន Windows មួយឬ Linux មួយ។ Docker ជា ប្រភេទ Virtualization តូចម្យ៉ាងដែលឈនៅលើ Kernel របស់ Physical Server OS វាមាន Template សម្រាប់ OS ។ ពេលប្រើប្រាស់គ្រាន់តែហៅ Template មកប្រើវានិងដើរបានភ្លាម បើយើង […]

តិចនិចការពារជនអានាមិកលុកលុយចូល Server តាមរយះ SSH Protocol

2016-09-23 chamroeunrith

សព្វថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យាបាននិងកំពុងរីកចំរើន ទន្ទឹមនិងការរីកចំរើននេះក៏មានជនអានាមិកជាច្រើន បានកំពុងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីវាយប្រហាផងដែរ ជាពិសេសវាយប្រហាទៅលើ Server ដែលជា VPS Server ឬ Dedicate Server វាយប្រហាចូលតាមរយះ Public IP. 

ស្វែងយល់ពី SNAT, DNAT, PAT

2016-09-22 chamroeunrith

តើអ្វីទៅជា NAT? ហេតុអ្វីបានជាគេប្រើប្រាស់ NAT?  NAT (Network Address Translation) ជាការបកប្រែ ពី Private IP ទៅកាន់ Public IP។ តើអ្វីទៅជា public IP? Public IP ជាប្រភេទ Class A និង Class B ដែល ARPNIC ដែលផ្តល់អោយទៅតាមក្រុមហ៊ុន Internet Service Provider តាមតំបន់ឬប្រទេស។ Public IP អាចអោយយើង […]

របៀប Route VLAN អោយស្គាល់គ្នាដោយប្រើប្រាស់ Logical Connection និង Physical Connection

2016-09-22 chamroeunrith

កាលពីអត្តបទមុន Techfree បានលើកយកនូវ VLAN មកបកស្រាយព្រមទាំងការ Setup របស់វាដោយប្រើប្រាស់ Packet Tracert. ជាទូទៅ VLAN ផ្សេងគ្នាមិនអាចស្គាល់គ្នាបានទេ ចុះធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើយើងចង់អោយ VLAN ២ ឬ ច្រើនអាចAccess ទៅរកគ្នាបានដើម្បីចង់ Share ឯកសារ ឬ ចង់ អោយ Access ទៅកាន់Internet ? 

ដំណោះស្រាយសម្រាប់ការលួចលុបទិន្នន័យចេញពី Server ដោយប្រើប្រាស់ Virtual File System

2016-09-22 chamroeunrith

ជាធម្មតាទេការងារនៅក្នុងក្រុមមិនមែនសុទ្ធតែរលូនទាំងអស់គ្នានិងមានមតិស្របគ្នាព្រមតាមគ្នារហូតនោះទេ ពេលខ្លះក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងជាយថាហេតុនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយឬអង្គភាពមួយ។ អ្នកជំនាញ IT គ្រប់គ្នាច្បាស់ជាដឹងហើយថានៅក្រុមហ៊ុនមួយយតែងតែមានការ Share ឯកសារនៅក្នុងក្រុម ដោយក្រុមហ៊ុនខ្លះប្រើប្រាស់ open source ដូចជា Linux ធ្វើជា File Server ជាដើមដើម្បីចែករំលែកឯកសារអោយគ្នាប្រើប្រាស់ដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃ License។

អ្វីទៅជា​SNMP Protocol ?

2016-09-22 chamroeunrith

អ្វីទៅជាSNMP Protocol ? Simple Network Management Protocol។ វាជា Protocol មួយសម្រាប់ផ្តល់ពត៏មានអំពីស្ថានភាព Server ឬ ក៏ System ថាតើវាមានអ្វីខុសប្រក្រតីឬទេ ឬ មានបញ្ហានៅចំណុចណាមួយ។

ការប្រើប្រាស់ GNS3 Tool ភ្ជាប់ជាមួយណិតវើកខាងក្រៅ

2016-09-21 chamroeunrith

ថ្ងៃនេះ Techfree សូមលើកយក GNS3 មកបង្ហាញសម្រាប់អ្នកមានបំណងប្រាថ្នាចង់ប្រើប្រាស់ Cisco IOS ដើម្បីធ្វើតេសន៏ណិតវើកអោយដូចជាផលិតផល Cisco សុទ្ធ ៩៩ភាគរយ។ តើអ្វីទៅជាGNS3?GNS3 ជា Tool មួយដែលដើរតួធ្វើជា Emulator អោយ Cisco IOS ដំណើរការលើវាបាន ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ Command Ciscoដូចគ្នាទៅនិង Cisco Productពិតប្រាកដអាចថា ៩៩ភាគរយ។

អ្វីទៅជា VTP (VLAN Trunk Protocol)

2016-09-21 chamroeunrith

នៅអត្តបទមុន Techfree បាននិយាយអំពីការបង្កើត VLAN ដោយប្រើប្រាស់ Cisco Switch។ បើតាម Configuration ត្រូវធ្វើម្តងមួយមែនទេ? ចុះប្រសិនបើមាន Switch ច្រើនលើសពី១០ ធ្វើ VLAN? តើត្រូវចំនាយពេលដើម្បីទៅSetup VLAN ម្តងមួយមែនទេ? ដូចនេះប្រសិនមាន VLAN ថ្មី ត្រូវ update VLAN ទាំង១០ Switch មែនទេ?

1 15 16 17 18