កម្មវិធីវេបសាយរចនារូបភាពដែលគេនិយមប្រើ

2016-10-03 Hoeun Bunna

ក្នុងការរចនារូបភាពឬកែលំអររូបភាព ប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តប្រើប្រាស់កម្មវិធីនៅលើតុ (Desktop Application) ដែលមានដូចជា៖ Photoshop, Gimp ….. ជាដើម អ្នកអាចជ្រើសរើសកម្មវិធីរចនារូបភាពផ្សេងៗនៅលើវេបសាយបានដោយងាយស្រួលនិងរហ័ស មិនបាច់ដំឡើងនៅលើកំុព្យូទ័ររបស់អ្នកនោះទេ។ ដែលកម្មវិធីពេញនិយមទាំងនោះមានដូចជា៖

កម្មវិធីដែលពេញនិយមសម្រាប់បង្កើតវីដេអូ

2016-09-27 Hoeun Bunna

ជាទូទៅមិនថា អង្គការ ស្ថាប័ន ឬ រាល់អាជីវកម្មទាំងទ្បាយណានោះទេ គឺតែងតែចង់ឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនមានការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធិភាព។ ការធ្វើខិតប័ណ្ណចែកចាយ ស្លាកពាណិជ្ជកម្មនៅតាមដងផ្លូវ ការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្តាញសង្គម (Facebook, Twitter…) និងការបង្កើតជាលក្ខណៈវីដេអូគឺសុទ្ធតែល្អសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពខាងលេី។ ដូច្នេះអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអំពីកម្មវិធីពេញនិយមសម្រាប់បង្តើតវីដេអូនូវការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងបាន។

រចនាគេហទំព័រងាយៗ ជាមួយនឹង Bootstrap Editors/Tools

2016-08-12 Hoeun Bunna

Bootstrap គឺជា Front-end framework ដែលផ្តោតលើការរចនាគេហទំព័រទូទៅ ដែលវាបានបព្ជូាលនូវ HTML និង CSS ដើម្បីបង្កើតនូវពុម្ពគំរូគេហទំព័រ (Templates) ដែលមានដូចជា៖  Forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels និងអាចបង្កើតអី្វៗជាច្រើនទៀត ។

1 2