របៀបប្រើប្រាស់ WPML ជាមួយ WordPress

2018-05-10 Phearom Prom

WPML គឺជាកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់ WordPress។ កម្មវិធីជំនួយនេះងាយស្រួលតំឡើង និងពង្រីកមុខងាររបស់ WordPress CMS។ ក្នុងករណីនេះ WPML អាចធ្វើឱ្យ WordPress ដំណើរការពហុភាសា។

កម្មវិធីជំនួយល្អៗដែលគ្រប់គេហទំព័រ WordPress គួរតែមាន

2016-09-29 Samkhann Seang

WordPress គឺជាកម្មវិធីប្រភេទ Content Management System (CMS) មួយដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើតគេហទំព័រដោយខ្លួនឯងយ៉ាងងាយស្រួល ចំណាយពេលតិច និងមិនចាំបាច់សរសេរកូដ។ អ្វីដែលនៅពីក្រោយសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ WordPress នេះគឺ កម្មវិធីជំនួយដែលគេស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសថា “Plugin”។

ទាញយក WordPress Theme ពេញនិយមដោយឥតគិតថ្លៃ

2016-09-26 Syden

WordPress គឺជា Content Management System (CMS) ដែលពេញនិយមមានចំនួនអ្នក ប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅលើពិភពលោក។ វាអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាចបង្កើតនូវគេហទំព័រយ៉ាងងាយស្រួល ដោយមិនបាច់ចំណាយពេលច្រើនក្នុងការសរសេរកូដ។ ការរចនាគេហទំព័រពិតជាសំខាន់ណាស់ ដើម្បីធ្វើអោយគេហទំព័រ របស់យើងមានភាពទាក់ទាញ ដូច្នោះហើយ WordPress សម្បូរទៅដោយ Theme ជាច្រើនហើយការចនា Theme នីមួយៗគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នា។ ចំពោះ WordPress Theme គឺយើងត្រូវទិញ ប៉ុន្តែមិនប្រាកដ Theme ទាំងអស់ត្រូវទិញនោះទេ ព្រោះមាន Theme ខ្លះទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយ Theme មិនគិតថ្លៃខ្លះក៏មិនប្រាកដថាមានជម្រើសគ្រប់ដែរ។

ស្វែងរកចំនុចខ្សោយសុវត្ថិភាព WordPress ជាមួយនឹង WPScan

2016-08-02 Samkhann Seang

WordPress គឺជាកម្មវិធីប្រភេទ Content Management System (CMS) ដ៏ពេញនិយមមួយដែល មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅលើពិភពលោក។ វាអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើតនូវគេហទំហ័រយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនបាច់ចំណាយពេលច្រើនក្នុងការសរសេរកូដ ។ WordPress សម្បូរទៅដោយកម្មវិធីតូចៗ (Plugin) និងការរចនា (Theme) ដែលស្ទើរតែអាចបំពេញតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់បានទាំងស្រុង។ ទន្ទឹមនឹងភាពងាយស្រួលនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ក៏មានកង្វល់ផងដែរ អំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាព បន្ទាប់ពីពួកគេទាញយកកម្មវិធីទាំងនោះមកប្រើប្រាស់។