ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី Security នៅក្នុង Symfony3 (វគ្គទី០២)

កាលពីអត្ថបទមុន យើងបានរៀបរាប់អំពី ការស្វែងយល់អំពី Security នៅក្នុង Symfony3 ហើយចំណែកឯអត្ថបទនេះវិញ ក៏នៅតែនិយាយអំពី Security នៅក្នុង Symfony3 ដូចគ្នាតែយើងបន្តពីអត្ថបទមុន។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី Security នៅក្នុង Symfony3 (វគ្គទី០១)

Symfony’s security system គឺពិតជាអស្ចារ្យនិងមិនគួរអោយជឿ តែវាក៏អាចមានការយល់ច្រលំទៅនឹងការតម្លើងផងដែរ។ ក្នុងជំពូកនេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីរបៀបតម្លើង ​security របស់ application ម្ដងមួយជំហ៊ានៗ ដោយចាប់ផ្ដើមពីការ configure នូវ firewall និងរបៀបដែលអ្នកធ្វើការ load users អោយទៅជា access denied និងការចាប់យក User object។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី Symfony Profiler (វគ្គទី១)

តើអ្នកស្គាល់រឺនៅ អ្វីទៅដែលហៅថា Symfony Profiler? តើវាមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះ? នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងណែនាំអ្នកអំពី Symfony Profiler ហើយនិយាយអំពីដំណាក់កាលសំខាន់ៗរបស់ Profiler៖

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី Symfony Profiler (វគ្គទី២)

នៅក្នុងអត្ថបទមុននេះ គឺយើងបាននិយាយអំពី Symfony Profiler រួចមកហើយ ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាមួយចំណែកតែប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះអត្ថបទមួយនេះវិញ គឺរៀបរាប់អំពី Symfony Profiler ដូចគ្នាដែលបន្តពីភាគមុន។ ដូចនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា៖

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបនៃការប្រើប្រាស់ Expressions នៅក្នុង Security, Routing, Services ហើយនិង Validation

នៅក្នុងជំពូកនេះ យើងនឹងសូមណែនាំអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ Expression នៅក្នុង Security, Routing, Services ហើយនិង Validation នៃ Symfony។ Symfony បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង ExpressionLanguage component ដ៏ពេញនិយម។ វាអាចអោយអ្នកធ្វើការ customize logic នៅខាងក្នុង​configuration បានផងដែរ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបនៃការប្រើប្រាស់នូវ Console Commands នៅក្នុង Symfony3

Symfony framework ផ្ដល់នូវ commands ជាច្រើនតាមរយៈ bin/console script ។ commands ទាំងអស់នោះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹង console component ។ អ្នកក៏អាចប្រើវាក្នុងការបង្កើតនូវ commands ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានផងដែរ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការផ្ញើរ Email នៅក្នុង Symfony3

ការផ្ញើរអ៊ីម៉េលគឺជា classic task មួយសម្រាប់ web application ផ្សេងៗនិងជារឿងមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាវាពិបាកព្រមទាំងមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។ ជំនួសអោយការបង្កើតឡើងវិញ គឺមានដំណោះស្រាយមួយក្នុងការផ្ញើរអ៊ីម៉ែលគឺប្រើប្រាស់ SwiftmailerBundle ដ៏មានសក្ដានុពលនៃ Swift Mailer library។ bundle នេះមកជាមួយនឹង Symfony Standard Edition។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

តើអ្វីទៅដែលហៅថា Debugging​ នៅក្នុង Symfony3?

វិធីសាស្ត្រនៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការកាត់បន្ថយកំហុសក្នុង Development Environment របស់អ្នក ពេលដែលអ្នកធ្វើការលើ Symfony project ក្នុង local machine អ្នកគួរតែប្រើនូវ dev environment (app_dev.php front controller)។ environment configuration នេះគឺបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពដែលមាន ២ធំៗដូចជា៖

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការប្រើប្រាស់ Assetic នៅក្នុង Symfony3​ (ភាគទី០៣)

ជំហានទី៥៖ របៀប Minify CSS/JS Files (ប្រើប្រាស់ UglifyJS និង UglifyCSS)។ UglifyJS ជា JavaScript parser/compressor/beautifier toolkit ។ វាអាចប្រើក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានិងធ្វើអោយ JavaScript assets ទៅជាតូចដូចនេះហើយដែលពួកគេទាមទារនូវ HTTP requests តិច និងធ្វើអោយវេបសាយរបស់អ្នកដំណើរការបានលឿន។ UglifyCSS ជា CSS compressor/beautifier ដែលវាស្រដៀងទៅនឹង UglifyJS ដែរ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការប្រើប្រាស់ Assetic នៅក្នុង Symfony3​ (ភាគទី០២)

ជំហានទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ Assetic សម្រាប់ Image Optimization ជាមួយនឹង Twig Function ក្នុងចំណោម filters ជាច្រើនតែ Assetic មាន ៤ filters ដែលអាចប្រើសម្រាប់ក្នុងការបង្កើនគុណភាពនៃរូបភាព។ នេះអាចអោយអ្នកទទួលនូវប្រយោជន៏នៃទំហំរូបភាពដ៏តូចក្រៅពីការប្រើប្រាស់នូវការកែសម្រួលរូបភាព។