អ្វីទៅជា Radius?

2018-05-21 chamroeunrith

អ្នកប្រាកដជាធ្លាប់ជួបហើយពេលខ្លះ មានបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងបណ្តាញណិតវើករបស់អ្នក ជាពិសេស នៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់យក WiFi ទៅដោតចូលទៅក្នុងណិតវើករបស់អ្នក ពេលនោះអ្នកច្បាស់ជាឆ្ងល់មិនខាន អ្នកខ្លះប្រើអ៊ីនធើណិតបាន អ្នកខ្លះប្រើប្រាស់មិនបាន ដោយសារតែ Broadcast DHCP ចេញពី Device ផ្សេងៗមកវិញធ្វើអោយណិតវើករបស់អ្នកមានបញ្ហា។

របៀបភ្ជាប់ Mikrotik Hotspot ជាមួយ Windows Server

2017-05-24 chamroeunrith

នៅពេលដែល System មានច្រើនដូចជា Hotspot ផង មាន User សម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ login ចូលទៅកាន់ Active Directory Windows Server ផង ព្រមទាំងមាន System ផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ច្បាស់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្តើមធុញទ្រាន់និងការចងចាំលេខសំងាត់ផ្សេងៗគ្នាដូចនេះ។

ស្វែងយល់ពី RADIUS​ Server

2016-10-09 chamroeunrith

Radius ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុង Network ធំៗដូចជា ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិត និងក្រុមហ៊ុន Telecom ទាក់ទងទៅនិង Billing System នៅពេលដែលអស់លុយមិនអាច Access ទៅកាន់ Internet បាន ឬ Call ចេញជាដើម។