រូបតំណាង (icon) ដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅលើវេបសាយ​ (Website)

2016-10-05 Hoeun Bunna

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់រចនារូបតំណាង (icon) ដោយខ្លួនឯង អ្នកអាចយក icon  ដែលគេធ្វេីរួចស្រាប់ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ហើយស្អាតៗដែលអាចធ្វើឲ្យវេបសាយរបស់អ្នកមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាត និងមិនបាច់បង់ប្រាក់។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីវេបសាយផ្សេងៗដែលផ្តល់ icon ទាំងនោះនិងរបៀបប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖