របៀបតម្លើង MongoDB នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows

2016-12-14 Samkhann Seang

កាលពីអត្ថបទមុន អ្នកបានស្គាល់រួចទៅហើយអំពីលក្ខណៈទូទៅនៃ MongoDB។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបតម្លើង MongoDB នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows។

ជំហានដំបូងនៃការប្រើប្រាស់ MongoDB

2016-12-06 Samkhann Seang

MongoDB គឺជា Database ប្រភេទ NoSQL មួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ មានល្បឿនលឿន និងងាយស្រួលក្នុងការកែតម្រូវទំហំ។ មិនដូច Database ប្រភេទ SQL ដែលអ្នកធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពីមុនៗ MongoDB ប្រើប្រាស់ Collection និង Document ជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ Table ឬ Column។

របៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ទិន្នន័យ ក្នុងPHP ភ្ជាប់ជាមួយ Database

2016-10-17 Khemarak In

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប បង្កើត លុប កែប្រែ ទិន្នន័យជាមួយ PHP។ មុនចូលទៅ ដល់កូដខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជា PHP។ PHP ជាភាសា Programming  ដែលគេនិយមប្រើជាងគេមួយ  សម្រាប់បង្កើតគេហទំព័រមិនតែប៉ុន្នោះ PHP  មានលក្ខណះជា Dynamic ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើ HTML។ 

រៀបចំរចនាដ្យាក្រាមសំរាប់ បង្កើតកម្មវិធី ជាមួយ Draw.io

2016-08-28 techfree

ការរៀបចំរចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬរចនាសម្ព័នទិន្នន័យ គឺជាកិច្ចការចាំបាច់មួយ មុននឹងចាប់ផ្តើមសរសេរកូដ។ ដ្យាក្រាមផ្សេងៗដូចជា Unified Modeling Language (UML) Entity Relation (ER) និង Flowchart ជាដើម ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់រចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។