ការប្រើប្រាស់លីនុចចែកអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ ណិតវើក

2017-01-26 chamroeunrith

អ្នកប្រាកដជាដឹងនិងស្គាល់ថាអ្វីទៅជាលីនុចហើយព្រោះថាសព្វថ្ងៃនេះលីនុចបាននិងកំពុងបោះជំហ៊ានយ៉ាងខ្លាំងខ្លានៅក្នុងវិស័យពត័មានវិទ្យា និង បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាពិសេសត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗឬអង្ការនានា ដោយសារតែវាជាប្រភេទ Open Source មិនតម្រូវអោយបង់ថ្លៃ License និង អាច Customizeបានច្រើនបែប។

Packet Fence ល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជា Hotspot និង​ NAC

2017-01-25 chamroeunrith

អ្នកអាយធីប្រាកដជាធ្លាប់បានដឹងខ្លះហើយថាអ្វីទៅជា NAC(Network Access Control)  សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ Device ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងណិតវើក ដើម្បីអោយដឹងថា Device ណាខ្លះដែលយើង Authorized អោយមានសិទ្ធប្រើប្រាស់ជាមួួយ System បាន។

ស្វែងយល់ពី Open Source Hotspot GraseHotspot

2017-01-24 chamroeunrith

កាលពីអត្តបទមុនអ្នកធ្លាប់បានដឹងរួចហើយថាអ្វីទៅជាHotspot នៅក្នុង Mikrotik Router ដោយសារតែវាមានស្រាប់នៅក្នុង RouterOS។ អត្តបទនេះ Techfree និងលើកយក Open Source GraseHotspot មកបង្ហាញ។

Advance IP Scanner ជា Tool ល្អដែលមិនគួរមើលរំលង

2017-01-23 chamroeunrith

Advance IP Scanner ត្រូវបានពេញនិយមប្រើប្រាស់ពីសំណាក់អ្នកអាយធីមួយចំនួនធំដោយសារតែវាអាច Scan មើលក្នុងណិតវើកបានលឿន ព្រមទាំងអាចដឹងពី Service ទាំងឡាយដែលមាននិងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនោះ ឬ Router, Switch ជាដើម។

Sentora អាចជំនួស Cpanel បាន

2017-01-18 chamroeunrith

Web Administrator ច្បាស់ជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលគេនិយាយពី Cpanel ជាប្រភេទ Enterprise Web Hosting Panel អាចអោយអ្នកដែលធ្វើការងារខាងផ្នែក Hosting Service ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង Hosting Package សម្រាប់លក់អោយទៅអតិថិជន។

Zabbix ជា Enterprise-Class Monitoring System ល្អប្រើ

2017-01-16 chamroeunrith

System Administrator ច្បាស់ជាយល់ហើយថាអ្វីទៅជា NMS (Network Monitoring System) ប្រើប្រាស់សម្រាប់មើលស្ថានភាព Router, Server, Application Service, Alarm នៅពេលដែល Service, Server, Router, Switch Layer3 ទាំងឡាយណាដែលគាំងឬមានបញ្ហា។

ស្វែងយល់ពី Ring Group នៅក្នុង Asterisk PBX

2016-12-29 chamroeunrith

Ring Group ជាមេកានិចមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង Call Center ដែលមានច្រើននាក់ ដើម្បីអោយទូរស័ព្ទជាច្រើនរោទ៏ក្នុងពេលតែមួយ តែពេលដែលអ្នកណាម្នាក់លើកវានិងឈប់រោទ៏ ឬ ក៏ពេលដែលមានអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់អោយវារោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទណាមួយមុន ឬ ប្រសិនបើមិនមានអ្នកណាលើក វារោទ៏ទៅកាន់ទូរស័ព្ទបន្ទាប់ទៀត។

ស្វែងយល់ពី IVR របស់ Asterisk PBX

2016-12-27 chamroeunrith

នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗពេលដែលអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់ តែងតែតម្រូវអោយអ្នកចុចលេខ១ សម្រាប់ភាសារខ្មែរ ឬ ចុចលេខ ២ សម្រាប់ភាសារអង់គ្លេសជាដើម ឬ មុខងារផ្សេងៗទៀត។ មុខងារទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយ IVR (Interactive Voice Response) ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Asterisk Soft Switch។

របៀបប្រើប្រាស់លីនុចធ្វើជា DHCP Server

2016-12-26 chamroeunrith

DHCP ជា Service មួយដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងផ្នែកណិតវើក ដូចជា Windows Server, Mobile Hotspot, និង Router ជាដើម ដើម្បីផ្តល់ IP Address ទៅកាន់ Device ផ្សេងៗដែលភ្ជាប់មកកាន់វា។

Univention Corporate Server អាចប្រើចូលគ្នាជាមួយ Windows Server បាន

2016-12-17 chamroeunrith

នៅពេលដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាស់ Windows Server លាយចូលគ្នាជាមួយលីនុច ដើម្បីសន្សំសំចៃថ្លៃ License ឬហៅថា Hybrid អ្នកអាចជ្រើសរើសយក Univention មកប្រើប្រាស់បាន ព្រោះថា Univention អាចប្រើប្រាស់បានដោយវាមានមុខងាជាច្រើនអាចភ្ជាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយ Windows Server បាន និងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងតាមរយះ Web Base។

1 2 3 4 8