បង្ហាញទិន្នន័យ ក្នុងតារាង ជាមួូយនឹង Tabulator

2016-09-12 techfree

Tabulator គឺជាកម្មវិធីបន្ថែមរបស់ JQuery ដែលអាចជួយសំរូលដល់ការបង្ហាញ គ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងតារាង។ តារាងនៅក្នុង HTML មានមុខងារកំណត់ ហើយពិបាកក្នុងរចនា បង្ហាញ និងគ្រងគ្រងទិន្នន័យ។ Tabulator អាចផ្តល់មុខងារមានប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើន បន្ថែមលើមុខងាររបស់ តារាងនៅក្នុង HTML ដែលមានស្រាប់។

បង្កើតដ្យាក្រាមផ្សេងៗ ជាមួយនឹង mermaid

2016-09-03 techfree

មានកម្មវិធីជាច្រើនអាចប្រើសំរាប់បង្កើតដ្យាក្រាមផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធី Microsoft Visio កម្មវិធីនៅលើ វេបសាយ  Draw.io  ដែលបានធ្លាប់ណែនាំម្តងរួចមកហើយ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញរបៀបម៉្យាងទៀតដែលអាចប្រើសំរាប់បង្កើតដ្យាក្រាម។

អ្វីទៅដែលហៅថា Markdown Syntax?

2016-09-02 techfree

Markdown Syntax គឺជាកូដដែលងាយស្រួលមើល និងងាយស្រួលសរសេរ ហើយត្រូវបានគេប្រើសំរាប់រចនា ជំនួសការសរសេរ HTML ដោយផ្ទាល់។  ការអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើសរសេររចនាអត្ថបទដោយប្រើ HTML គឺអាចបង្កបញ្ហាផ្នែកសុវត្ថិភាពដល់វេបសាយ។ ដូចនេះតំរូវអោយមានវិធីផ្សេងដែលមានសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលដើម្បីរចនាអត្ថបទ។

បង្កើតជីវចលសំរាប់អក្សរ ឬរូបភាពជាមួយ Animate.CSS

2016-08-29 techfree

ដើម្បីធ្វើអោយវេបសាយអោយរស់រវើក និងមានភាពទាក់ទាញ ការបង្កើតជីវចលសំរាប់អក្សរ រូបភាព ឬផ្នែកណាមួយនៅក្នុងវេបសាយ គឺជារឿងចាំបាច់។ អត្ថបទនេះបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតជីវចលជាមួយនឹង Animate.CSS។

រៀបចំរចនាដ្យាក្រាមសំរាប់ បង្កើតកម្មវិធី ជាមួយ Draw.io

2016-08-28 techfree

ការរៀបចំរចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬរចនាសម្ព័នទិន្នន័យ គឺជាកិច្ចការចាំបាច់មួយ មុននឹងចាប់ផ្តើមសរសេរកូដ។ ដ្យាក្រាមផ្សេងៗដូចជា Unified Modeling Language (UML) Entity Relation (ER) និង Flowchart ជាដើម ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់រចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។

កម្មវិធីសរសេរកូដដែលពេញនិយម

2016-08-15 techfree

អ្នកអភិវឌ្ឍន៏កម្មវិធីទាំងអស់រមែងជ្រើសរើសកម្មវិធីសរសេរកូដណាដែលងាយស្រួលប្រើ មានមុខងារច្រើន ប៉ុន្តែស្រាលមិនសូវត្រូវការអង្គចងចាំច្រើនមិនធ្វើឲ្យមានការពិបាកសរសេរកូដ។ ខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំនឹងលើកយកកម្មវិធីសរសេរកូដមួយចំនួនដែលអាចទាញយកមកប្រើបានដោយឥតគិតថ្លៃ មានមុខងារច្រើន ហើយ ងាយស្រួលប្រើថែមទៀត ។

រចនាគេហទំព័រងាយៗ ជាមួយនឹង Bootstrap Editors/Tools

2016-08-12 Hoeun Bunna

Bootstrap គឺជា Front-end framework ដែលផ្តោតលើការរចនាគេហទំព័រទូទៅ ដែលវាបានបព្ជូាលនូវ HTML និង CSS ដើម្បីបង្កើតនូវពុម្ពគំរូគេហទំព័រ (Templates) ដែលមានដូចជា៖  Forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels និងអាចបង្កើតអី្វៗជាច្រើនទៀត ។

1 5 6 7