របៀបការប្រកាសឈ្មោះឲ្យតម្លៃ នៅក្នុងភាសាកុំព្យូទ័រ Swift

2016-11-22 Eanghort Choeng

អត្ថបទមុន៖ Swift: ការណែនាំពី Playground ដើម្បីឈានទៅបង្កើតកម្មវិធីសំរាប់ iPhone iPad ។ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានស្វែងយល់អំពី Playground នៅក្នុង Xcode ហើយនោះ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមលើកយកពីការប្រកាសតម្លៃនៅក្នុង Swift វិញម្តង។ 

Facebook Messenger បន្ថែមការស្ទង់មតិក្នុង Group Chat និងការជំនួយទូទាត់ប្រាក់

2016-09-23 Syden

Facebook Messenger  កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបន្ថែមនូវមុខងារថ្មីចំនួនពីរដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក រួចមាន Poll ដែលជាមុខងារស្ទង់មតិថ្មីនៅក្នុង Group Chat និងមុខងារពិសេសមួយទៀតគឺ Chat Assist ដែលជាការផ្ដល់ជំនួយទូទាត់ប្រាក់ឆ្លាតវៃ។ មុខងារពិសេសទាំងពីរនេះអាចនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើការសាកល្បងជោគជ័យ។

លាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ពីប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ជាមួយកម្មវិធី Tor

2016-09-13 techfree

បច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនរបស់អ្នកដូចជា ទីកន្លែងប្រើប្រាស់អុីនធឺណិត សកម្មភាពប្រើអុីនធឺណិត ជាដើម ត្រូវបានគេកត់ត្រាទុក។  កម្មវិធី Tor អាចជួយលាក់ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លូនទាំងអស់នេះបាន។

CSS Framework ល្បីៗ ដែលគេនិយមប្រើ នាពេលបច្ចុប្បន្ន

2016-09-12 techfree

CSS ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់រចនាវេបសាយ អោយស្អាតល្អ មានភាពរស់រវើក និងជួយអោយវេបសាយអាចបង្ហាញនៅលើទាំងកុំព្យូទ័រ  និងទូរស័ព្ធដៃ។ តែដើម្បីសរសេរ CSS អោយដំណើរការលើកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) ទាំងអស់គឺជារៀងលំបាក។ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះ CSS Framework ជាច្រើនត្រូវបានគេបង្កើតឡើង។

រៀបចំរចនាដ្យាក្រាមសំរាប់ បង្កើតកម្មវិធី ជាមួយ Draw.io

2016-08-28 techfree

ការរៀបចំរចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬរចនាសម្ព័នទិន្នន័យ គឺជាកិច្ចការចាំបាច់មួយ មុននឹងចាប់ផ្តើមសរសេរកូដ។ ដ្យាក្រាមផ្សេងៗដូចជា Unified Modeling Language (UML) Entity Relation (ER) និង Flowchart ជាដើម ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់រចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។

GLICODE គឺជាកម្មវិធីស្មាតហ្វូន របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ដែលបង្រៀនកូដដល់កុមារ ដោយប្រើនំ

2016-08-05 techfree

GLICODE គឺជាកម្មវិធីដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុននំជប៉ុនឈ្មោះ GLICO ក្នុងគោលបំណងបង្រៀនកុមារអោយយល់ ពីមូលដ្នានគ្រឹះរបស់ភាសាកុំព្យូទ័រ ដោយប្រើប្រាស់នំ។