របៀបបញ្ចូលរូបភាព ទៅក្នុងអត្ថបទ អុីម៉ែល Gmail

នៅក្នុងអត្ថបទមុន Techfree បានលើកអំពីការ កំណត់ការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលវិស្សមកាលក្នុង Gmail។ ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះវិញនឹងបង្ហាញអំពី របៀបបញ្ចូលរូបភាពទៅក្នុងអត្ថបទ អុីម៉ែល Gmail ដោយផ្ទាល់។

ខាងក្រោមបង្ហាញពីរបៀបបញ្ចូលរូបភាព (inline) ទៅក្នុងអត្ថបទ (body) របស់អ៊ីម៉ែល នៅក្នុង Gmail របស់អ្នក៖

១) ធ្វើការពិនិត្យចូលទៅកាន់ Gmail របស់អ្នក

២) ចុចលើ Compose

៣) ចុចលើរូបភាព icon នៅខាងក្រោម

insert-photo

៤) អ្នកនឹងឃើញប្រអប់មួយលេចឡើងដោយមានផ្ទាំងសម្រាប់វិធីទាំងអស់ដែលអ្នកអាចបន្ថែមរូបថត។ អ្នកអាចបន្ថែមរូបថតពី Google+ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬបណ្ដាញ។

៥) ចុចលើ Insert នោះអ្នកនឹងបាន

insert-photo1

អ្នកអាចអូសនិងទម្លាក់រូបភាពពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចូលទៅក្នុងអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ឬចម្លងនិងបិទភ្ជាប់ពួកគេ។ ដើម្បីប្ដូរទំហំរូបភាពគឺគ្រាន់តែចុចនៅលើជ្រុងនៃរូបភាពហើយអូសទៅតាមទំហំដែលអ្នកចង់បាន។

ចំណាំ: ទំហំឯកសារអតិបរមាសម្រាប់រូបភាពគឺ 25 មេកាបៃ។ សម្រាប់ឯកសារដែលមានទំហំធំ សូមភ្ជាប់រូបភាព ឬបញ្ចូលតាមរយៈ Google Drive វិញ។