ចំនុចល្អៗដែលគួរអនុវត្តក្នុងភាសា PHP (វគ្គ១)

2016-09-26 techfree

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកសរសេរកម្មវិធីក្នុងភាសា PHP អំពីគន្លឹះសំខាន់ខ្លះៗ ដើម្បីឲ្យកូដមានលក្ខណៈស្តង់ដា ដំណើរការលឿន និងមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការគ្រប់គ្រងកូដ ។ ទាំងអស់នេះ គឺជាគន្លឹះខ្លីៗ ដែលអ្នកគួរដឹង៖

របៀប Configure Dynamic Route ដោយប្រើប្រាស់ OSPF

2016-09-25 chamroeunrith

តើអ្វីទៅជា OSPF? Open Shortest Path First: ជា Dynamic Routing ដែលពេញនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចនិងមធ្យម នាពេលបច្ចុប្បន្ន វាល្អជាង RIP ដែល Techfree ធ្លាប់បានលើកមកនិយាយក្នុងអត្តបទមុន។បើនិយាយទៅវាឆ្លាតជាង RIP វាចេះដឹងថាផ្លូវណាជិត ផ្លូវណាមិនសូវស្ទះ និង មានប្រធាន DR (Designate Router) និង អនុប្រធាន Backup Designate Router (BDR) ច្បាស់លាស់ ដោយក្នុងចំនោម Router ទាំងអស់នៅក្នុងក្រុម។

20ចំនុចផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង Redhat Enterprise 7

2016-09-25 chamroeunrith

Redhat Enterprise ជា ប្រភេទ Operating System ដែលពេញនិយមនិងមានឈ្មោះល្បីយូមកហើយក្នុងចំនោម Linux ផ្សេងៗដូចជា Debian, Ubuntu, Suse Linux  អ្នកគ្រប់គ្រងភាគច្រើនបានស្គាល់តាំងពី Version 1 រហូតដល់ Version 10 បន្ទាប់មកទៀតក៏ចាប់ផ្តើមចេញ Enterprise Version 1 រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដល់ Version 7។

អ្វីទៅជា Instance Message/Chat Server ?

2016-09-25 chamroeunrith

Instance Message បាននិងកំពុងពេញនិយមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អីុនធឺណិតជំនាន់ក្រោយ ដូចជា Skype, Yahoo Messenger,Google Messenger, Facebook Messenger, Viber, Line, ជាដើម។ Instance Message: ប្រើប្រាស់ Extensible Messaging and Presence Protocol ដែលជា Protocol សម្រាប់ ទំនាក់ទំនង (XMPP) ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា (Jabber)។

ស្វែងយល់ពី Raid Technology ប្រើប្រាស់ជាមួយ Linux LVM

2016-09-24 chamroeunrith

Raid Technology? Redundancy Array Independent Disk: ជាការផ្តុំ HDD ជាច្រើនធ្វើជា HDD តែមួយ វាមានសារះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពារនៅពេលដែលមានបញ្ហាខូច HDD។Raid ប្រើប្រាស់ Software ដើម្បីបង្កើតជា Interface មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ HDD ។ នៅពេលខូចHDDមួយឯកសារមិនបាត់បង់នោះទេ។Raid មានច្រើនប្រភេទដូចជា Raid-0, Raid-5, Raid-10 និង សេរីថ្មីៗចុងក្រោយទៀតគឺ Raid-6

ស្វែងយល់ពី Web Administrator របស់លីនុច

2016-09-24 chamroeunrith

Web Administrator: ត្រូវបានគេហៅកាត់ថា Webmin វាមានសារះប្រយោជន៏ច្រើនសម្រាប់ Administrator Remote ចូលទៅ រៀបចំលីនុចតាមរយះ Web base, អ្នកគ្រប់គ្រង អាចប្រើប្រាស់វាដើម្បី Remote ចូលពីចំងាយបានដូច Remote តាម SSH Server។

របៀបប្រើហ្វុងអក្សរខ្មែរនៅក្នុងវេបសាយ

2016-09-24 Phearom Prom

ការតំឡើងហ្វុងអក្សរគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីធ្វើអោយវេបសាយរបស់យើងងាយស្រួលមើល ហើយទាក់ទាញ។ ការណែនាំមួយនេះនឹងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ Google Fonts API ជាអក្សរខ្មែរ ដើម្បីបន្ថែមហ្វុងទៅលើវេបសាយរបស់លោកអ្នក។

ស្វែងយល់ពី Logical Volume Management របស់លីនុច (Linux)

2016-09-23 chamroeunrith

ការរៀបចំផ្ទៃ HDD សម្រាប់ Server មួយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ System Administrator ។ នៅពេលដែលត្រូវថែម HDD ម្តងៗត្រូវចំណាយពេល Copyឯកសារចាស់ដាក់ចូលHDD ថ្មី សិន រួចហើយបានយកមកជំនួស HDD ចាស់ ។ ត្រូវការ Format HDD ទៀត មិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវ បិទម៉ាស៊ីន Server សិនមុនពេលដាក់ HDD ថែម។

ស្វែងយល់តើអ្វីទៅជា Docker ?

2016-09-23 chamroeunrith

ហេតុអ្វីបានជា Digital Ocean, Amazone Web Service បង្កើត VPS មួយលឿន?  Setup Vmware មួយវិញចំណាយពេលយ៉ាងតិច២០នាទីទំរាំបាន Windows មួយឬ Linux មួយ។ Docker ជា ប្រភេទ Virtualization តូចម្យ៉ាងដែលឈនៅលើ Kernel របស់ Physical Server OS វាមាន Template សម្រាប់ OS ។ ពេលប្រើប្រាស់គ្រាន់តែហៅ Template មកប្រើវានិងដើរបានភ្លាម បើយើង […]

Facebook Messenger បន្ថែមការស្ទង់មតិក្នុង Group Chat និងការជំនួយទូទាត់ប្រាក់

2016-09-23 Syden

Facebook Messenger  កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបន្ថែមនូវមុខងារថ្មីចំនួនពីរដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក រួចមាន Poll ដែលជាមុខងារស្ទង់មតិថ្មីនៅក្នុង Group Chat និងមុខងារពិសេសមួយទៀតគឺ Chat Assist ដែលជាការផ្ដល់ជំនួយទូទាត់ប្រាក់ឆ្លាតវៃ។ មុខងារពិសេសទាំងពីរនេះអាចនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើការសាកល្បងជោគជ័យ។

1 2 3 4 5 8