វិធីបង្ហាញអត្ថបទ​អោយលឿន នៅលើ​ស្មាតហ្វូន តាមរយៈបច្ចេកទេស (Instant Articles និង AMP)

2016-08-14 techfree

តំបូងឡើយអត្ថបទព័ត៌មានផ្សេងៗត្រូវបានបង្កើតសំរាប់មើលនៅលើកុំព្យូទ័រ។ តែក្រោយមកដោយសារបច្ចេកទេស ផ្នែកទូរស័ព្ទដៃមានការរីកចំរើន ហើយចំនួនអ្នកប្រើទូរស័ទ្ទដៃក៏មានចំនួនកាន់តែច្រើន នោះតំរូវអោយធ្វើយ៉ាងណា អោយអត្ថបទព័ត៌មានអាចមើលនៅលើទូរស័ទ្ទដៃ ឬស្មាតហ្វូនបាន ហើយលឿន។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពី បច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើដូចនេះ។