ក្រឡេកមើលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនៅលើ Firefox ជំនាន់ក្រោយ

2016-08-04 Samkhann Seang

Firefox ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អុីនធឺណិតភាគច្រើនបានស្គាល់ហើយថាជា Browser ដែលមានល្បឿនលឿន និងមានសុវត្ថិភាព បានបញ្ចេញនូវកំណែជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Firefox 48 ដែលនាំមកជាមួយនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងទំនើបបំផុត។ Electrolysis គឺជាគម្រោងមួយរបស់ Mozilla ដែលផ្តោតទៅលើការអភិវឌ្ឈ Firefox ដោយបំបែកជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឈលើ សុវត្ថិភាព ភាពមិនរអាក់រអួល និង Responsiveness។ ដំណាក់កាលដំបូងនៃគម្រោងនេះគឺ បែងចែក Firefox ទៅជាពីរផ្នែកគឺ UI និង Content ។