ស្វែងយល់អំពីការ Maintenance នៅក្នុង Symfony3

2017-03-24 sreypao

ក្នុងកំឡុងពេលពេញមួយជីវិតនៃ minor version, ការកែប្រែថ្មី​(patch versions) គឺត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈជារៀងរាល់ខែ។ ឯកសារទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានពណ៏នាអំពី ការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចទទួលយកបាន។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប៊ូតុង Home (បន្ត ១)

2017-03-24 techfree

ជួបគ្នានៅមេរៀនទី២បន្តទៀត Techfree នឹងលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀននេះបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹង ការរចនាអត្ថបទ ការប្តូរអក្សរ ការប្តូរពណ៌ អក្សរ ការតម្លើងទំហំអក្សរ ការធ្វើអោយអក្សរមានលក្ខណៈដិតក្រាស ទ្រេត មានបន្ទាត់ពីក្រោមជាដើម ។

ស្វែងយល់អំពី Community Reviews នៅក្នុង Symfony3

2017-03-24 sreypao

Symfony គឺជា project open-source ដែលមាន សមាគមដ៏ធំ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការ ចូលរួមចំណែកនូវកូដ រឺក៏ ផ្នែកណាមួយ រឺ ការដោះស្រាយនូវបញ្ហា និងទាញយកការស្នើ (PRs) អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាការធ្វើខ្លួនពាក់ព័ន្ធនិងអោយមកវិញនូវគំនិតមួយចំនួនបានផងដែរ។ ជាការពិតណាស់ បើអ្នកធ្វើដូចនេះបាន អ្នកនឹងជោគជ័យជាមួយនឹង Symfony ផងដែរ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert

2017-03-23 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree ឥលូវនេះជួបខ្ញុំម្តងទៀតហើយនៅអត្ថបទថ្មីដោយកាល​ពីមេរៀនមុន​យើង​បាន​សិក្សាខ្លះៗរួចមកហើយនៅការកំណត់ Bullet Numbering និងការប្រើប្រាស់ Shortcut មួយចំនួនចំណែកនៅក្នុងមេរៀននេះវិញ  ខ្ញុំនឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំង​អស់គ្នាពីការស្វែងយល់ការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert ម្តងដើម្បីឱ្យអត្ថបទរបស់យើងមានលក្ខណៈប្លែកនិងមានរបៀបរៀបរយ។

ហេតុអ្វីបានជា លីនុច file permission សំខាន់?

2017-03-21 chamroeunrith

File permission នៅក្នុងលីនុចពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម web hosting និងអ្នកប្រើប្រាស់ Web hosting រួមគ្នា នៅលើលីនុចតែមួយ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប៊ូតុង Home

2017-03-21 techfree

សួស្តីបងប្អូនមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា ជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី២ នៅក្នុងមេរៀននេះ Techfree នឹងបង្ហាញអំពីការប្រើ ប្រាស់ប៊ូតុង Home ។ ប៊ូតុង Home នេះប្រសិនបើយើងមើលមួយភ្លែត នៅក្នុងទម្រង់ Office Word 2016 វាមិនមាន ភាពខុសគ្នាប៉ុន្មានពី Word 2013 ឬ Word 2010 ឬក៏ Word 2007 ប៉ុន្មាននោះទេហើយសឹងតែដូចគ្នាទាំងស្រុងនឹង Word 2013 អញ្ចឹងហើយមានបងប្អូន​មួយចំនួនដំឡើង នូវ Word 2013 បងប្អូនអាចមើល​មេរៀន​នេះ​ហើយអាចយក ទៅអនុវត្តន៍បានដូចគ្នា។

ការ report នូវ bug នៅក្នុង Symfony3

2017-03-20 sreypao

ពេលណាដែលអ្នកស្វែងរកនូវ bug នៅក្នុង Symfony ដូចនេះ Symfony នឹងធ្វើការសាកសួរអ្នកដើម្បីធ្វើរបាយការណ៏អំពីវា។ វាអាចជួយយើងដើម្បីអោយ Symfony កាន់តែប្រសើរឡើង។

កម្មវិធីស្វែងរកលេខកូដសម្ងាត់នៅលើ Office Word 2016

2017-03-19 techfree

សូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានគាំទ្រនូវលើគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំឥលូវនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្តងទៀតហើយដោយកាលពីមេរៀនមុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយនូវរបៀបដាក់លេខ និងដោះលេខ សម្ងាត់នៅលើ Microsoft Word 2016 នៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបស្វែងរកលេខកូដសម្ងាត់ដែលយើងបានភ្លេចនៅលើមេរៀន Word នេះ។

ការប្រើប្រាស់ Member of Class ក្នុង VB.NET

2017-03-19 Khemarak In

នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីកាការប្រើប្រាស់ Member of Class ហើយ Member របស់ Class នោះមានដូចជា Constructor, Inheritance, property , method , Field …ល។ ហើយក្នុងអត្ថបទនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយក Member មួយចំនូនបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូចខាងក្រោម។

1 2 3 4 6