មេរោគថ្មី​ដែល​មាន​លទ្ធភាព​ឆ្លង​ និង​ដំណើរ​ការ​លើ ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្ដិការ Mac

2016-07-07 techfree

នៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ(Antivirus) នៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយដែលមានឈ្មោះថា Bitdefender បានបង្ហាញនូវប្រភេទមេរោគកុំព្យូទ័រថ្មីមួយមានឈ្មោះថា Backdoor.MAC.Eleanor។