ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅក្នុង symfony3

2017-03-29 sreypao

នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងពន្យល់អ្នកអំពី របៀបនៃការក្ដោបក្ដាប់នូវបញ្ហានៃសុវត្ថិភាពរបស់ Symfony ដោយក្រុមស្នូលរបស់ Symfony (Symfony បានបង្ហោះកូដនៅកន្លែងសំខាន់មួយគឺ symphony/symphony Git repository)។

ស្វែងយល់អំពី Security នៅក្នុង Symfony3 (វគ្គទី០១)

2017-03-03 sreypao

Symfony’s security system គឺពិតជាអស្ចារ្យនិងមិនគួរអោយជឿ តែវាក៏អាចមានការយល់ច្រលំទៅនឹងការតម្លើងផងដែរ។ ក្នុងជំពូកនេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីរបៀបតម្លើង ​security របស់ application ម្ដងមួយជំហ៊ានៗ ដោយចាប់ផ្ដើមពីការ configure នូវ firewall និងរបៀបដែលអ្នកធ្វើការ load users អោយទៅជា access denied និងការចាប់យក User object។