របៀបទាញយកទិន្នន័យ GPS ពីរូបថតជាមួយ PHP

2016-11-11 Samkhann Seang

តើអ្នកដឹងទេថាក្រៅពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនឹងភ្នែកទទេ រូបថតរបស់អ្នកអាចមានបង្កប់នូវពត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀត? ពិតណាស់រូបថតដែលត្រូវបានថតដោយឧបករណ៍ទំនើបៗដូចជា ស្មាតហ្វូន ថេប្លេត ឬម៉ាសុីនថតជំនាន់ក្រោយមានបំពាក់នូវមុខងារ Geo Tag ឬ Location Tag (អាស្រ័យលើឧបករណ៍) ដែលមានសមត្ថភាពរក្សាទុកនូវព័ត៌មានទីតាំងជាក់ស្តែងនៃរូបថត (Latitude និង Longitude)។

របៀបប្រើប្រាស់ Geolocation ក្នុង HTML5

2016-10-13 Khemarak In

នៅក្នុងចំនុចនេះ Techfree សូមលើកយកពីរបៀបប្រើប្រាស់ Geolocation មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា។ តើអ្វីទៅជា Geolocation ? Geolocation API គឺ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានទីតាំងរបស់អ្នកប្រើ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបចាប់យក latitude និង longitude តាមរយះកម្មវិធីមើលវេបសាយដោយផ្ទាល់។